Skatteministeriet

SKAT

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
SKAT

Pressemeddelelse 19. december 2017

Advokatundersøgelse af udbyttesagen er nu afsluttet

SKAT Efter at have undersøgt den såkaldte udbyttesag har advokatfirmaet Bech-Bruun afsluttet sin redegørelse, som nu offentliggøres. Redegørelsen udtrykker samme kritik af skattemyndighederne som tidligere undersøgelser fra bl.a. Rigsrevisionen. Undersøgelsesleder Lars Lindencrone Petersen har på skatteministerens foranledning netop orienteret Folketingets partier om undersøgelsen.

Pressemeddelelse 3. februar 2017

Skatteminister: Slut med, at SKAT kan 'påtænke' borgernes ophold

SKAT Vurderingen af, om man har bopæl i Danmark og derfor skal betale registreringsafgift, skal naturligvis ikke kunne baseres på formodninger om fremtiden. Det mener skatteminister Karsten Lauritzen, som nu vil ændre reglerne for såkaldt påtænkt ophold.

Pressemeddelelse 16. december 2016

Politisk flertal for uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen

SKAT Et flertal af Folketingets partier er enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Undersøgelsen skal belyse forholdene på udbytteområdet siden 2010 under hensyntagen til SØIKs fortsatte efterforskning. Skatteministeren er tilfreds med, at et bredt flertal blandt Folketingets partier er enige om en uvildig undersøgelse.

Pressemeddelelse 14. september 2016

Skatteministeriet stævner leverandørerne bag EFI

SKAT It-systemet Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) slog fejl og blev lukket ned i september 2015. Skatteministeriet går nu rettens vej for at få fastslået, at leverandørerne har et ansvar for de store økonomiske tab. Leverandørerne stævnes derfor for knap 700 mio. kr.

Pressemeddelelse 8. september 2016

Ikke grundlag for tjenstlige forhør i udbyttesagen - minister har indkaldt Folketingets partier til drøftelser

SKAT Kammeradvokaten konkluderer, at der ikke er grundlag for at indlede tjenstlige forhør mod tre chefer, som SKAT sidste år hjemsendte. Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag orienteret Folketingets partier om, at SKAT derfor ikke gennemfører forhørene. Ministeren drøfter nu sagen med partierne.

Politisk udspil 26. august 2016

Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it

Skatteadministration Regeringen vil investere omkring syv milliarder kroner i det danske skattevæsen frem mod 2020. Den massive ressourcetilførsel skal både gå til et betragteligt antal nye medarbejdere og en helt ny og moderne it-infrastruktur, som skal geare det danske skattevæsen til at løfte kerneopgaverne, som de ser ud i det 21. århundrede.

Pressemeddelelse 26. august 2016

Ny organisering skal sikre et bedre og mere effektivt skattevæsen

Skatteadministration Med en ambitiøs investeringsplan vil regeringen bygge et helt nyt fundament under skattevæsenet. Som led i planen erstattes SKAT af en række mindre og specialiserede styrelser. Det skal blandt andet sikre et stærkere fokus på kerneopgaverne samt styrke fagligheden blandt ledere og medarbejdere.

Pressemeddelelse 25. august 2016

Indkaldelse til pressemøde om investeringer i fremtidens skattevæsen

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen vil i morgen på et pressemøde præsentere planerne for fremtidens skattevæsen.

Pressemeddelelse 23. august 2016

Endelig opgørelse fra SKAT om formodet svindel med udbytteskat

SKAT SKAT har gennemgået titusindvis af anmodninger om refusion af udbytteskat og kan nu opgøre omfanget af den formodede svindel. SKAT har nu meldt yderligere svindel for 3,2 mia. kr. til Bagmandspolitiet, hvorefter den samlede svindel med udbytteskat kan opgøres til 12,3 mia. kr.

Nyhed 14. juni 2016

Skatteminister: Vi skal investere i skattevæsenet

SKAT SKAT står i de kommende år over for en række store udfordringer. Samtidig er der behov for at sikre, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer på længere sigt. Skatteminister Karsten Lauritzen varsler derfor investeringsplan efter sommerferien.

Nyhed 10. juni 2016

Frygt for store advokatregninger skal ikke afholde borgere fra at klage

SKAT En årlig redegørelse fra SKAT viser, at statens udgifter til omkostningsgodtgørelse til borgere og virksomheder i skattesager udgjorde knap 120 mio. kr. sidste år. Skatteministeren glæder sig over, at ordningen virker efter hensigten – og snart udvides.

Ministerindlæg 30. maj 2016

Åben og ærlig dialog styrker tilliden til SKAT

SKAT Der er slået skår i tilliden til SKAT. Derfor er der brug for mere åbenhed i arbejdet som skatteminister. Det skriver skatteministeren i dette debatindlæg, der blev bragt i Nordjyske Stiftstidende 28. maj 2016.

Pressemeddelelse 25. april 2016

Dementi af dækning i Børsen tirsdag

SKAT I Børsen tirsdag fremgår det, at regeringen angiveligt skulle mene, at skattelettelserne til erhvervslivet var "en fejl". Dette er lodret forkert.

Pressemeddelelse 15. april 2016

Regeringen og KL enige om at styrke kommunernes inddrivelse af gæld

SKAT INDDRIVELSE: Der skal flere redskaber i kommunernes værktøjskasse til at opkræve skyldneres manglende betalinger. Det følger af en aftale mellem skatteminister Karsten Lauritzen og kommunerne.

Nyhed 11. april 2016

Skatteminister vil sætte ind over for misbrug af kommanditselskaber til skatteunddragelse

SKAT En ny undersøgelse fra SKAT konkluderer, at det er muligt at misbruge danske kommanditselskaber til skatteunddragelse i udlandet. Skatteminister Karsten Lauritzen vil inden sommeren have klarlagt, hvad der kan gøres for at dæmme op for problemet. Er der behov for lovgivning, vil det blive fremsat allerede i næste folketingssamling.

Ministerindlæg 18. marts 2016

Kriseplanen er god - men den løser ikke alt

SKAT SKAT står over for store udfordringer, som ikke kan løses med hverken politiske fiksfakserier eller hurtige snuptagsløsninger, selvom det da ville være dejligt og bekvemt. Det konstaterer skatteminister Karsten Lauritzen i dette debatindlæg.

Pressemeddelelse 15. marts 2016

Skatteminister vil skærpe bødestraffe for slikfusk

SKAT Illegal indførsel af chokolade og slik er et stigende problem i Danmark, viser en ny undersøgelse fra SKAT. Skatteminister Karsten Lauritzen vil derfor indkalde Folketingets partier for at få opbakning til tiltag, der kan dæmme op for den stigende svindel.

Nyhed 3. marts 2016

Skatteminister: SKAT skal sætte ind mod organiseret svindel

SKAT Skattemyndighederne oplever i stigende grad udfordringer med organiseret svindel på tværs af landegrænser. Derfor er det afgørende, at SKAT hele tiden er på forkant. Skatteministeren er tilfreds med, at SKAT i sin kontrolplan for 2016 har stort fokus på netop organiseret økonomisk kriminalitet.

Pressemeddelelse 24. februar 2016

Skatteminister: Vi tager kritikken til efterretning og må lære af fejlene

SKAT SKATs administration og kontrol og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteminister Karsten Lauritzen styrker departementets tilsyn med SKAT med en række nye tiltag.

Pressemeddelelse 29. januar 2016

Styrket indsats mod momssvindel

Moms SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres.