Skatteministeriet

Restancer

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Restancer

Nyhed 2. maj 2017

Fejl og misforståelser i debatten om gæld – her er fakta

Restancer Skatteministeriet offentliggjorde tirsdag den 25. april en ny analyse fra PwC, der giver et nyt og mere retvisende billede af, hvor meget borgernes gæld til det offentlige egentlig er værd. På den baggrund er der i medierne og offentligheden opstået en række større misforståelser. Her følger, hvad der er op og ned.

Ministerindlæg 2. maj 2017

Skrupforkert påstand at borgere snydes for 79 mia. kr.

Restancer Ikke én borger eller virksomhed har med det nye regnemetode fra PwC fået nedskrevet eller afskrevet deres gæld, skriver skatteminister Karsten Lauritzen i dette indlæg, som blev bragt i Børsen den 1. maj.

Pressemeddelelse 25. april 2017

Ny model giver mere retvisende billede af danskernes gæld til det offentlige

Restancer Danskerne skylder samlet set omkring 98 mia. kr. til det offentlige. Ifølge ny model udviklet af revisions- og rådgivningshuset PwC er danskernes gæld til det offentlige reelt i omegnen af 20 mia. kr. værd. Beløbet er knap 13 mia. kr. lavere, end SKAT hidtil har opgjort. Opgørelsen betyder ikke, at skyldnere får nedskrevet deres gæld.

Pressemeddelelse 26. marts 2015

EFI fortsat årsag til forældelser

Restancer Problematikken med forældede gældskrav er i høj grad en konsekvens af det fejlramte og ufærdige inddrivelsessystem, EFI, som eksterne eksperter aktuelt udfører en tilbundsgående gennemgang af. De forældede gældskrav for 2014 er nu opgjort til ca. 1,3 mia. kr. Det er knap 400 mio. kroner mere end de forældede gældskrav beløb sig til i 2013.

Ministerindlæg 16. marts 2015

Jeg har ikke opgivet at inddrive danskernes skattegæld

Restancer En læser skriver i et indlæg i Nordjyske, at skatteministeren har opgivet at inddrive 34 mia. kr. af danskernes gæld til det offentlige. Men det er på ingen måde tilfældet, svarer skatteministeren i denne replik, der blev bragt i samme avis d. 10. marts 2015.

Nyhed 23. februar 2015

Skatteminister: Nu skal inddrivelsen helt op at køre

Restancer Sammenlignet med andre lande ligger Danmark pænt, når det gælder skattemyndighedernes evne til at inddrive borgernes skattegæld. Det viser ny analyse fra Skatteministeriet. Der er dog stadig udfordringer med inddrivelsen af danskernes gæld på grund af forsinkelserne med SKATs IT-system EFI.