Skatteministeriet

Rentesatser

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rentesatser

13. november 2017

Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Rentesatser Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

Pressemeddelelse 22. april 2015

Nye rentesatser for selskabernes restskat mv. og loft over indestående på skattekontoen

Rentesatser Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der ændrer på rentereglerne for selskabernes restskat og overskydende skat mv. Renterne ændres, så de bliver mere aktuelle. Samtidig indføres et loft over indestående på skattekontoen hos SKAT.