Skatteministeriet

Provenu

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenu

13. januar 2020

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2014-2020

13. januar 2020

Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i børne- og ungeydelsen siden indførelsen i 1987

9. januar 2020

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2013-2020 fordelt på de enkelte skattearter

9. september 2019

BoligJobfradrag - 2018 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2018.

16. marts 2018

Indtægtslister for 2017

Indtægtslister Indtægtslisten for december 2017 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2017. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

4. januar 2018

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

15. juni 2017

BoligJobfradrag 2013, 2014 og 2015 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2013, 2014 og 2015

29. maj 2017

Indtægtslister for 2016

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2016

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

3. april 2017

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016 på Skatteministeriets område

1. januar 2017

Skattedelingsregler - sektorfordeling

Skatteøkonomi Skattedelingsregler for indkomst- og ejendomsskatter mellem stat, kommuner og kirke

7. marts 2016

Indtægtslister for 2015

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2015

2. oktober 2015

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015 på Skatteministeriets område

2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

30. marts 2015

Indtægtslister for 2014

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2014

Provenuoversigter 9. september 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014 på Skatteministeriets område

Nyhed 23. juni 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu De 14 lovforslag fra det netop overståede folketingsår medfører et varigt merprovenu på ca. 395 mio. kr.

3. marts 2014

Indtægtslister for 2013

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2013

Nyhed 5. december 2013

Statens indtægter fra selskabsskatter stiger

Selskabsskat Det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger. Det viser nye tal fra Skatteministeriet, som er offentliggjort ...

Provenuoversigter 19. august 2013

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2012/2013 på Skatteministeriets område