Skatteministeriet

Personbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personbeskatning

Sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

19. januar 2018

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

19. januar 2018

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2016

10. januar 2018

Børne- og ungeydelse i 2018 og 2019

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

15. november 2017

Marginalskatteprocenter 1993 og 1998-2018

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

3. november 2017

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2018

22. februar 2017

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

1. maj 2016

Lejeværdiregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over lejeværdireglerne fra 1970 til ophævelsen i 1999

21. marts 2016

Skatteminister: Gevinsten ved at være i arbejde er stadig for lille

Personbeskatning Ny analyse fra Skatteministeriet viser, at det i stigende grad kan betale sig at arbejde. Skatteminister Karsten Lauritzen understreger, at gevinsten ved at være i arbejde stadig er for lille for mange borgere. Derfor er regeringen klar til yderligere reformer.

21. marts 2016

Reformer virker: Det er blevet mere attraktivt at komme i arbejde

Personbeskatning Den økonomiske tilskyndelse til at tage et arbejde stiger. Det er særligt ændringer i skattereglerne, der gør det mere attraktivt at arbejde. Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet af udviklingen i de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

1. marts 2016

Marginalskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige marginalskat - skattebelastningen på en ekstra tjent krone - for socioøkonomiske grupper

1. marts 2016

Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige og for socioøkonomiske grupper

15. februar 2016

Fordelingsprofilen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt på indkomstintervaller for de forskellige beskatningsgrundlag mv.

15. februar 2016

Progressionen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Fordelingen af indkomster og skatter for samtlige ca. 4,9 mio. skattepligtige danskere

15. februar 2016

Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

15. februar 2016

Skattepligtige fordelt på skattetyper 2014-2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter hvor mange der betaler de forskellige typer skatter

15. februar 2016

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2016

15. februar 2016

Indkomster - fordelingstabeller 2016 - oversigt

Fordeling Detaljerede fordelingstabeller på person- og familieniveau