Skatteministeriet

Personbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personbeskatning

30. januar 2020

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

30. januar 2020

Marginalskatteprocenter 1993-2020

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

13. januar 2020

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2014-2020

26. november 2019

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2020

7. oktober 2019

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2017

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Skatten på de laveste arbejdsindkomster er faldet markant i Danmark og er lavere end gennemsnittet i EU

Personbeskatning Siden 2000 er skatten på arbejdsindkomst faldet over hele indkomstskalaen i Danmark. For de laveste arbejdsindkomster er marginalskatten faldet med ca. 10 pct. point og er nu lavere end gennemsnittet i EU og OECD, viser nye tal.

19. december 2018

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2016

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

1. maj 2016

Lejeværdiregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over lejeværdireglerne fra 1970 til ophævelsen i 1999

Nyhed 21. marts 2016

Skatteminister: Gevinsten ved at være i arbejde er stadig for lille

Personbeskatning Ny analyse fra Skatteministeriet viser, at det i stigende grad kan betale sig at arbejde. Skatteminister Karsten Lauritzen understreger, at gevinsten ved at være i arbejde stadig er for lille for mange borgere. Derfor er regeringen klar til yderligere reformer.

Skatteøkonomisk analyse 21. marts 2016

Reformer virker: Det er blevet mere attraktivt at komme i arbejde

Personbeskatning Den økonomiske tilskyndelse til at tage et arbejde stiger. Det er særligt ændringer i skattereglerne, der gør det mere attraktivt at arbejde. Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet af udviklingen i de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

1. marts 2016

Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige og for socioøkonomiske grupper

1. marts 2016

Marginalskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige marginalskat - skattebelastningen på en ekstra tjent krone - for socioøkonomiske grupper

15. februar 2016

Fordelingsprofilen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt på indkomstintervaller for de forskellige beskatningsgrundlag mv.

15. februar 2016

Progressionen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Fordelingen af indkomster og skatter for samtlige ca. 4,9 mio. skattepligtige danskere

15. februar 2016

Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

15. februar 2016

Skattepligtige fordelt på skattetyper 2014-2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter hvor mange der betaler de forskellige typer skatter

15. februar 2016

Indkomster - fordelingstabeller 2016 - oversigt

Fordeling Detaljerede fordelingstabeller på person- og familieniveau

Nyhed 6. november 2014

Personskattesatserne for 2015

Personbeskatning Med afskaffelsen af forsyningssikkerhedsafgiften, som Folketinget vedtog fredag, følger også en ændring af bundskattesatsen. Samtidig har kommunerne netop vedtaget de nye kommuneskatteprocenter for 2015. Få overblik over 2015-satserne på skm.dk.