Skatteministeriet

Personalegoder

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personalegoder

20. september 2010

Personalegoder 2003-2009

Personalegoder Udviklingen i reglerne og omfanget af udbredelsen af personalegoder

Rapport 28. december 2007

Statusrapport om personalegoder 2007

Personalegoder Den årlige statusrapport om udbredelsen af personalegoder foreligger nu for 2007. (Revideret udgave). Der er hverken vi ...

Rapport 27. december 2006

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2006

Personalegoder Statusrapporten for 2006 om personalegoder/naturalieydelser er sendt til Folketinget. Rapporten er udarbejdet af embedsm ...

Rapport 16. december 2005

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005

Personalegoder Statusrapporten for 2005 om personalegoder/naturalieydelser er sendt til Folketinget. Rapporten er udarbejdet af embedsm ...

Skat 30. juni 2005

Personalegoder - er det bedre end kontanter?

Personalegoder Det er ikke nødvendigvis en skattemæssig fordel at få naturaliegoder i stedet for kontantløn. Det er overordnet kun tilfældet, hvis naturaliegodet ikke beskattes til markedsværdi.

Rapport 1. december 2004

Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, november 2004

Personalegoder Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet, November 2004

Notat 1. december 2004

Statusrapporten - bilag 2

Personalegoder Bilag 2 fra Statusrapporten

Notat 1. december 2004

Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Personalegoder Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Notat 1. december 2004

Tabel 3 Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Personalegoder Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Rapport 24. oktober 2003

Rapport om Beskatning af personalegoder/naturalieydelser, oktober 2003

Personalegoder Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kontantlønsnedgang i forbindelse med arbejdsgiverens ydelse af naturaliegoder ("bruttotrækordninger")

Notat 21. november 2002

Sundhedsbehandlinger og skat - faktaside

Personalegoder Generelt set er der i dag forholdsvis vide rammer for skattefriheden på området for sundhedsbehandlinger. Det gælder også forebyggelse.

Notat 7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalt alkoholbehandling - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

Notat 7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Personalegoder Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

Notat 31. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Personalegoder Eksempel på virkning af lovforslaget (L 55, 2001/2002)

Notat 18. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - eksempel på virkningen (L 55, 2001/2002)

Personalegoder Eksempel på virkningen af hjemme-pc-ordningen

Notat 16. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - faktaside

Personalegoder Lidt mere om forslaget om moderniseret hjemme-pc-ordning

Notat 16. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation - faktaside

Personalegoder Lidt mere om forslaget om arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer med adgang til arbejdsstedets netværk