Skatteministeriet

Pensionsbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Pensionsbeskatning

20. april 2017

Pensionsformuen 1984-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2015

20. april 2017

Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

Kapitalpension Statistiske oplysninger om den særlige rabatordning for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

Publikation 29. januar 2015

Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Pensionskommissionen ”Det danske pensionssystem – Internationalt anerkendt, men ikke problemfrit” blev offentliggjort i forbindelse med Pensionskommissionens konference torsdag den 29. januar.

Nyhed 21. november 2014

Kommission søger efter sprækker i pensionssystemet

Pensionskommissionen Det danske pensionssystem er kendt som et af de mest robuste. Men der er også svage led i systemet, som kan svække incitamentet til arbejde og spare op.

Nyhed 7. oktober 2014

Regeringen vil lukke pensionsskattehul i Luxembourg

Pensionsbeskatning Regeringen fremsætter onsdag et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Luxembourg. Aftalen betyder, at udbetaling af dansk pension til personer bosat i Luxembourg fremover beskattes i Danmark.

Nyhed 23. maj 2014

Regeringen har sammensat Pensionskommissionen

Pensionskommissionen Medlemmerne af regeringens Pensionskommission er blevet udpeget. Kommissionen starter nu sit arbejde og skal afrapportere til regeringen senest i efteråret 2016.

Pressemeddelelse 14. maj 2014

Regeringen nedsætter Pensionskommission - Torben M. Andersen bliver formand

Pensionskommissionen Regeringen er klar med en uafhængig Pensionskommission, som med professor Torben M. Andersen i spidsen skal gå systemet efter i sømmene og pege på nye løsninger.

Nyhed 7. april 2014

Skatteministeren: Vi skal have analyseret pensionssystemet

Pensionsbeskatning Skatteminister Morten Østergaard er enig med både økonomer og pensionsbranche, når de fremhæver, at der er behov for at kigge nærmere på det danske pensionssystem.

11. december 2013

Pensionsindskud 1998-2012

Pensionsbeskatning Oversigt over omfanget af de samlede indskud på pensionsordninger i 1998-2012

Aktuelle skattetal 7. oktober 2013

Omlægning af kapitalpensioner nedbringer den offentlige gæld

Skattereform 2012 Danskernes omlægning af kapitalpensioner har på nuværende tidspunkt givet knap 16 mia. kr. til statskassen. Størstedelen af pengene går til at nedbringe den offentlige gæld.

Nyhed 7. oktober 2013

Omlægning af kapitalpensioner nedbringer den offentlige gæld

Pensionsbeskatning Danskernes omlægning af kapitalpensioner har på nuværende tidspunkt givet knap 16 mia. kr. til statskassen. Størstedelen ...

Generel skattestatistik 12. september 2008

Pensionsopsparing i 2005

Pensionsbeskatning Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Notat 27. juni 2007

Pensionsbeskatning - rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning indgået mellem regeringen (V og K) og partierne DF, RV, S, SF har den 27. juni 2007

Pensionsbeskatning De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

Notat 2. maj 2007

Pensionsbeskatning - model til opfølgning på pensionsdommen

Pensionsbeskatning Resumé af udkastene til lovforslagene, der danner grundlag for den dialog, der er indledt med pensionsbranchen.

Notat 4. november 2003

Pensionsopsparing for selvstændigt erhvervsdrivende - eksempler (L 60, 2003/2004)

Pensionsbeskatning Regeringen vil give selvstændige bedre vilkår for at spare op til pension ved at ændre pensionsbeskatningsloven.