Skatteministeriet

Ministeren

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ministeren

Ministerindlæg 18. marts 2016

Kriseplanen er god - men den løser ikke alt

SKAT SKAT står over for store udfordringer, som ikke kan løses med hverken politiske fiksfakserier eller hurtige snuptagsløsninger, selvom det da ville være dejligt og bekvemt. Det konstaterer skatteminister Karsten Lauritzen i dette debatindlæg.

Ministerindlæg 16. marts 2016

Nye statslige jobs sætter strøm til hele Midt- og Vestjylland

Ministeren Udflytningen af statslige arbejdspladser vil skabe positive resultater i form af vækst og arbejdspladser til gavn for Midt- og Vestjylland og for Danmark som helhed. Det slår skatteminister Karsten Lauritzen og medlem af Skatteudvalget Kristian Pihl Lorentzen (V) fast i dette debatindlæg.

Nyhed 28. januar 2016

Mød skatteministeren på Facebook

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen byder i dag som den første danske minister velkommen på sin egen Facebookside. Han håber, at han ved at give et indblik i sit arbejde kan komme i dialog med danskerne om skattepolitiske spørgsmål.

Nyhed 7. oktober 2015

Kulturnat i Skatteministeriet

Departementet Fredag den 9. oktober holder Skatteministeriet åbent i forbindelse med Kulturnatten og byder på masser af underholdning for både børn og voksne.

Nyhed 6. oktober 2015

Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Ministeren Regeringen har i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteminister Karsten Lauritzens leverer 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet.

Pressemeddelelse 3. juli 2015

Skatteminister Karsten Lauritzen ansætter særlig rådgiver

Ministeren Skatteministeriet har ansat Thomas le Dous som særlig rådgiver for skatteminister Karsten Lauritzen.

Nyhed 29. juni 2015

Karsten Lauritzen er ny skatteminister

Ministeren Mandag kl. 13.30 overdrog Benny Engelbrecht (S) Skatteministeriet til sin efterfølger Karsten Lauritzen (V).

Ministerindlæg 25. maj 2015

Bestilt arbejde?

Ministeren Skatteminister Benny Engelbrecht afviser i dette indlæg, bragt 25. maj i Berlingske, at evalueringen af Boligjobordningen er politisk bestillingsarbejde.

Nyhed 15. april 2015

Sort arbejde til debat på ungdomsuddannelser

Sort arbejde Ny undersøgelse viser, at unge er mere tilbøjelige til at acceptere sort arbejde, end befolkningen i sin helhed. Det er bekymrende, mener skatteministeren. Derfor er han taget ud for at møde de unge på en række af landets ungdomsuddannelser for at lægge arm med dem om deres holdning til sort arbejde og for at diskutere det, at bidrage til samfundet gennem skatten, i det hele taget.

Ministerindlæg 13. april 2015

Der mangler ikke én krone til Togfonden

Ministeren Skatteministeren svarer i dette indlæg i Børsen, bragt 13. april 2015, på kritikken af finansieringen af Togfonden fremsat af tænketanken Kraka i avisen, 8. april.

Nyhed 10. april 2015

Tre år med regeringens indsats mod social dumping

Ministeren Regeringens indsats mod social dumping blev igangsat i 2012. SKAT har siden da afdækket fejl for mere end 200 mio. kr. I 2015 intensiveres indsatsen yderligere.

Nyhed 10. april 2015

Skatteministeren udfordrer elever på skatten

Ministeren Skatteminister Benny Engelbrecht startede fredag en tour rundt i landet, hvor han skal besøge en række af landets gymnasier og erhvervsuddannelser. Her skal han lægge arm med eleverne om deres holdning til sort arbejde og diskutere skat og skattebetaling i det hele taget.

Nyhed 9. april 2015

Skatteministeren deltog i kransenedlæggelse

Ministeren De første faldne, da Danmark blev besat af Nazityskland for 75 år siden, var tre overgendarmer fra Grænsegendarmeriet. Et korps, som i lighed med dagens toldere, skulle patruljere grænsen og forhindre smugleri.

Pressemeddelelse 6. februar 2015

Skatteministeren modtager advokatens vurdering i skattesagen

Ministeren Skatteministeren har modtaget advokat Jørgen Vindings retlige vurdering af, om der efter hans opfattelse er grundlag for at indlede sager om tjenstligt ansvar mod en eller flere embedsmænd.

Ministerindlæg 8. januar 2015

Fuld fart på det dansk-tyske samarbejde i 2015!

Ministeren Vi skal gøre det nemmere at være erhvervsdrivende, uddannelsesinstitution og pendler på tværs af den dansk-tyske grænse. Det er den opgave, regeringen nu tager hul på i det fællesskab, vi har givet arbejdstitlen Grænseforum.

Pressemeddelelse 21. november 2014

Advokat er anmodet om at følge op på Skattesagskommissionens beretning

Ministeren Skatteminister Benny Engelbrecht har anmodet advokat Jørgen Vinding om at foretage en vurdering af, om nogen skal drages til ansvar for den del af sagen, der handler om urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand.

Nyhed 21. november 2014

Uge 47 har budt på gode idéer fra iværksættere

Ministeren Vækst- og iværksætterugen er ved at være slut, men skatteministeren Benny Engelbrechts iværksætter-tour er kun lige begyndt. Ministeren har været rundt og samle gode idéer ind fra iværksættere i løbet af ugen. Det arbejde fortsætter han.

Pressemeddelelse 18. november 2014

Skatteminister kickstarter iværksætter-tour

Ministeren Skatteministeren kickstarter sin iværksætter-tour i uge 47, som er vækst- og iværksætteruge i Danmark. I den kommende tid vil ministeren rejse rundt for at mødes med iværksættere og deltage i en række informationsmøder. Ifølge skatteministeren skal iværksættere mødes med en hjælpende hånd af skattemyndighederne.

Ministerindlæg 14. november 2014

Samarbejde for åbenhed

Ministeren "Information antyder i en artikel, at jeg løber fra min erklæring om at gå ind for åbenhed. Men begynder jeg at give offentligheden adgang til personlige skatteoplysninger, bryder jeg den tavshedspligt, som skattemyndighederne er omfattet af." Sådan skriver skatteministeren i et debatindlæg i Information i dag.

Notat 7. oktober 2014

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Ministeren Skatteministerens planlagte lovforslag inkluderer blandt andet implementeringen af Vækstpakken og forslag om indgåelse fire internationale skatteaftaler.