Skatteministeriet

Ministeren

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ministeren

Pressemeddelelse 31. marts 2020

Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september

Ministeren Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det sker for at give revisorerne bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med at håndtere de akutte udfordringer, som COVID-19 har udløst.

Pressemeddelelse 30. marts 2020

Nu kan danskerne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem

Ministeren Regeringen har besluttet, at danskere i udlandet fra 1. april kan bruge deres udenlandske bil til at komme hjem til Danmark. Det sker for at hjælpe de personer, der har været strandet i fx deres udenlandske sommerhus som følge af COVID-19.

Pressemeddelelse 30. marts 2020

Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer

Ministeren Virksomheder, der som følge af pludseligt opståede hændelser, ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har efterfølgende mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale.

Pressemeddelelse 27. marts 2020

Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

Ministeren Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter har på tværs af det offentlige område indgået aftaler om offentlige ansattes afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden.

Pressemeddelelse 27. marts 2020

Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

Ministeren Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde den 27. marts 2020 kl. 11.00 i Eigtveds Pakhus.

Pressemeddelelse 16. marts 2020

Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet

Ministeren Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gen-nem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder.

Pressemeddelelse 13. marts 2020

Regeringen fremsætter i dag hastelovforslag, der øger virksomhedernes likviditet

Ministeren Dansk erhvervsliv og lønmodtagerne skal have en hjælpende hånd til at komme gennem de økonomiske problemer, som COVID-19 skaber. Derfor fremsætter regeringen i dag et hastelovforslag, der skal øge likviditeten hos virksomhederne. Regeringen undersøger samtidigt mulighederne for yderligere tiltag.

Pressemeddelelse 13. marts 2020

Offentligt ansatte skal fra i dag arbejde hjemme

Ministeren For at mindske smitte med COVID-19 sendes alle offentligt ansatte fra fredag d. 13. marts hjem i foreløbigt to uger. Alle medarbejdere vil få fuld løn og skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. De private arbejdsgivere opfordres til at følge det offentlige.

Nyhed 10. marts 2020

Corona-virus: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi

Ministeren Regeringen offentliggør i dag tre initiativer, der hjælper med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få. Initiativerne er rettet mod både de virksomheder, der allerede nu oplever negative økonomiske konsekvenser, og mod mere generelt at holde hånden under dansk økonomi i en vanskelig situation.

Pressemeddelelse 24. februar 2020

Otte nye skattecentre – Fredericia og Frederikssund første byer på landkortet

Ministeren 1.000 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen markant. Det betyder hundredvis af nye arbejdspladser rundt om i landet. I perioden 2020-2023 vil regeringen etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden. Allerede i 2020 åbner de to første nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

Pressemeddelelse 23. februar 2020

Indkaldelse til pressemøder om to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund

Kontrol Skatteminister Morten Bødskov afholder mandag den 24. februar pressemøder i Fredericia og Frederikssund, hvor de første to ud af otte nye skattecentre uden for hovedstaden åbner.

Nyhed 10. februar 2020

Regeringen skaber mere lige konkurrencevilkår med ændret chokoladeafgiftslov

Afgiftssatser I dag skal der betales knap 26 kroner i afgift på en liter plantebase-ret kakaodrik, mens der skal betales 22 øre for en liter kakaodrik baseret på mælk. Med ny lovændring ligestilles de to typer kakao-drik afgiftsmæssigt.

Pressemeddelelse 11. december 2019

Regeringen sikrer økonomisk håndsrækning til unge landmænd

Ministeren Et forslag om at indføre en ny sælgerpantebrevsmodel får støtte fra regeringen. Det betyder, at fx unge landmænd i fremtiden får bedre mulighed for at finansiere købet af et landbrug.

Pressemeddelelse 21. november 2019

Regeringen lukker fradragsfinte for leasingbiler

Ministeren Leasingfirmaer har kunnet få fradrag for særligt slidte køretøjer, selv om de var under et halvt år gamle. Det er ikke rimeligt, og derfor er den mulighed nu lukket, siger skatteminister Morten Bødskov.

Pressemeddelelse 14. november 2019

Skatteminister: Stop for støtte til klager i sager om refusion af udbytteskat

Ministeren Fra 1. januar 2020 har typisk udenlandske selskaber, pensionskasser og fonde ikke længere mulighed for at få godtgjort deres udgifter til rådgivere, når de klager over afgørelser i sager om refusion af udbytteskat. Det har Folketinget netop vedtaget.

Ministerindlæg 12. november 2019

Nødvendigt med strengere krav til skatterådgiverne

Ministeren Regeringen har en klar ambition om at stille strengere krav til skatterådgiverne og en klar forventning til, at de tager ...

Pressemeddelelse 6. november 2019

Skatteminister: Strengere krav til skatterådgiverne

Ministeren Skatterådgivere skal med lov forpligtes til at indberette skattemæssige ordninger, der potentielt kan anvendes til aggressiv skatteplanlægning. Det er en del af et lovforslag, som Skatteminister Morten Bødskov fremsætter d. 6. november.

Pressemeddelelse 23. oktober 2019

Skatteminister klar med eftersyn af akutte it-problemer

Ministeren Regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer viser, at der på flere områder er behov for at skubbe tidsfrister og investere massivt allerede i 2020. Regeringen er klar med i alt 1,7 mia. kr. i 2020. Samtidig etableres et uafhængigt It-tilsyn og en ny whistleblowerordning.

Pressemeddelelse 23. oktober 2019

Pressemøde om eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer

Ministeren Skatteminister Morten Bødskov vil på et pressemøde onsdag den 23. oktober kl. 11.00 præsentere regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer.

Pressemeddelelse 27. september 2019

Statens overenskomstforhandlinger flyttes til nyoprettet Medarbejder- og Kompetencestyrelse

Ministeren Respekt og dialog er nøgleord for skatteminister Morten Bødskov, der fremover har statens overenskomstforhandlinger under sig. Arbejdet forankres i en nyoprettet Medarbejder- og Kompetencestyrelse, der ud over arbejdet med statens overenskomstforhandlinger også får ansvar for fællesstatslige opgaver i forhold til arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og ledelse