Skatteministeriet

Ministeren

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ministeren

Pressemeddelelse 16. september 2019

Skatteminister: Vi skal have en udbyttemodel, der er helt anderledes skrap

Ministeren Skatteminister Morten Bødskov vil have en ny og skrappere model for udbytteskat. Bankerne skal tage et større ansvar og såkaldte udbyttefrikort skal helt afskaffes. Samtidig kalder han det et gennembrud, at Skattestyrelsen har fået millioner af nye oplysninger fra Dubai.

Pressemeddelelse 12. august 2019

Skatteministeren ansætter særlig rådgiver

Ministeren Skatteministeriet har ansat Jakob Eldrup Lauesen som særlig rådgiver for skatteminister Morten Bødskov.

Pressemeddelelse 4. juli 2019

Skatteminister tilfreds med Advokatnævnets afgørelse

Ministeren En række advokater hos advokatfirmaet Bech-Bruun var inhabile, da de påtog sig opgaven med at udføre den uvildige advokatundersøgelse om udbytteskat for Skatteministeriet. Afgørelsen betyder, at salæret på 3,5 mio. kr. skal tilbagebetales til Skatteministeriet, og flere involverede advokater får bøder

Pressemeddelelse 29. maj 2019

Udbyttesagen: Skattestyrelsen indgår milliardforlig med amerikanske pensionsplaner

Ministeren 61 amerikanske pensionsplaner tilbagebetaler ca. 1,6 mia. kr., som er udbetalt i udbytterefusion i perioden 2012-15.

Pressemeddelelse 29. maj 2019

Pressemøde om nyt forlig i udbyttesagen

Ministeren På et pressemøde i Skatteministeriet den 29. maj kl. 15.00 vil skatteminister Karsten Lauritzen orientere om, at Skattestyrelsen i går aftes dansk tid er lykkedes med at indgå et forlig til et anseeligt beløb i udbyttesagen.

Ministerindlæg 1. maj 2019

Vi skal forlange samfundssind af IT-giganterne

Ministeren Sammen med it-giganterne skal der udvikles nye internationale skatteregler, så de bidrager til fællesskabet der, hvor de skaber vækst. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt af Jyllands-Posten onsdag den 1. maj.

Pressemeddelelse 26. april 2019

Beskatning for veterankøretøjer skal forenkles

Ministeren Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteministeren og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.

Pressemeddelelse 9. april 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sin seneste bølge af forenklingstiltag på gældsområdet

Ministeren I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret endnu et lovforslag om forenkling af gældsområdet. Lovforslaget indeholder ni konkrete tiltag, som skal understøtte en mere effektiv inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige. Med det seneste lovforslag har ministeren siden 2016 fremsat 32 forenklingstiltag på området.

Pressemeddelelse 2. april 2019

50 mio. kr. til styrket kontrol på motorområdet

Ministeren Folketingets partier er i dag blevet enige om at styrke kontrollen markant på motorområdet med en række initiativer. Det sker som opfølgning på udmeldingen fra december måned om at afskaffe selvanmelderordningen for brugte biler, der eksporteres.

Ministerindlæg 29. marts 2019

Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem

Ministeren Jeg lytter naturligvis gerne til mulige initiativer, der skal sikre, at der opkræves den rette importmoms. Men den rette løsning er ikke dansk enegang, da et nyt EU-direktiv om under to år moderniserer momsreglerne og fjerner bagatelgrænsen. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt af Avisen Danmark fredag den 29. marts.

Pressemeddelelse 25. marts 2019

Skattesystemet skal indrettes, så det i højere grad afspejler et arbejdsmarked i forandring

Ministeren Det danske arbejdsmarked er i forandring. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen fået Skattelovrådet til at undersøge, hvordan skattesystemet bedre følger med tiden og udviklingen. Det skal passe til et moderne arbejdsmarked med nye beskæftigelsesformer, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 19. marts 2019

Markant fremgang i årsregnskabet for § 38

Ministeren Skatteministeriet har i dag offentliggjort 2018-årsregnskabet over statens indtægter for § 38. Regnskabet er markant forbedret i forhold til tidligere. Det skyldes bl.a., at en række usikkerheder om afstemninger og regnskabspraksis er fjernet. Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet.

Pressemeddelelse 19. marts 2019

Skatteminister: Skatteforvaltningen er i fremdrift

Ministeren Skatteforvaltningen står langt stærkere i dag, end den gjorde i 2015. I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret oplægget En skatteforvaltning i fremdrift. Skatteministeren håber på langsigtet politisk opbakning til at genoprette skatteområdet.

Ministerindlæg 6. marts 2019

Skal vi virkelig gøre Danmark fattigere, Mette?

Ministeren Socialdemokratiets 14 skattepolitiske forslag vil gøre Danmark til et fattigere sted. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt af Børsen torsdag den 6. marts.

Nyhed 5. marts 2019

Regeringen vil analysere el-tarifferne

Ministeren Regeringen sætter nu gang i arbejdet med at analysere tarifferne på el. Analysearbejdet skal understøtte en effektiv brug af elnettet og styrke den klimavenlige elektrificering af det danske samfund. En ændring af tarifstrukturen kan samtidigt potentielt medføre væsentlige samfundsøkonomiske gevinster.

Ministerindlæg 5. marts 2019

Nøglen til et stærkt skattevæsen ligger hos medarbejderne

Ministeren Kursen er lagt om, og der er afsat historisk mange milliarder til investeringer i skatteforvaltningen. Nu skal der skabes ro om medarbejderne - for de er nøglen til et stærkt skattevæsen. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen og formand for HK Stat Rita Bundgaard i et fælles indlæg bragt af Avisen Danmark tirsdag den 5. marts.

Pressemeddelelse 27. februar 2019

Skatteminister: Der er fremskridt i skatteforvaltningens regnskab

Ministeren Statsrevisorerne har i dag godkendt statsregnskabet for 2017. Som ventet er der taget forbehold for det nu forhenværende SKATs sidste årsregnskab for 2017. Skatteminister Karsten Lauritzen er enig i, at der skal være styr på regnskabsteknikken i skatteforvaltningen. Det hører dog med til historien, at det er første gang i nyere tid, at det overhovedet er lykkedes at lave et dækkende regnskab for statens indtægter. Skatteministeren forventer et markant bedre regnskab for 2018.

Pressemeddelelse 22. februar 2019

Fjerde og sidste del af nyt gældsinddrivelsessystem er nu udviklet

Ministeren Der bliver arbejdet hårdt på at få inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige tilbage på skinner. Nu er fjerde og sidste såkaldte release af det nye gældsinddrivelsessystem udviklet og afleveret fra Netcompany til skatteforvaltningen. Dermed kan flere og flere danskere fremover forvente, at deres gæld til det offentlige vil blive inddrevet.

Ministerindlæg 11. februar 2019

Det er blevet billigere at være dansker

Ministeren Siden Venstre overtog regeringsmagten i 2015, er der indgået aftaler, som frem mod 2025 vil gøre det godt 27 mia. kr. billigere at være dansk borger og drive dansk virksomhed. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt i en række regionale dagblade søndag den 10. februar.

Pressemeddelelse 10. januar 2019

Borgere i landdistrikterne får mest ud af job- og beskæftigelsesfradragene

Ministeren Beskæftigelsesfradraget og det nye jobfradrag, som blev indført som en del af skatteaftalen i 2018, gavner danskere i hele landet. Nye tal fra Skatteministeriets Aktuelle Skattetal viser, at de to fradrag særligt har positiv betydning for lønmodtagere, der bor i kommuner uden for de store byer.