Skatteministeriet

Kontrol

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kontrol

Pressemeddelelse 24. februar 2020

Otte nye skattecentre – Fredericia og Frederikssund første byer på landkortet

Ministeren 1.000 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen markant. Det betyder hundredvis af nye arbejdspladser rundt om i landet. I perioden 2020-2023 vil regeringen etablere otte nye skattecentre uden for hovedstaden. Allerede i 2020 åbner de to første nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

Pressemeddelelse 23. februar 2020

Indkaldelse til pressemøder om to nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund

Kontrol Skatteminister Morten Bødskov afholder mandag den 24. februar pressemøder i Fredericia og Frederikssund, hvor de første to ud af otte nye skattecentre uden for hovedstaden åbner.

Pressemeddelelse 7. november 2019

Skærpet kontrol virker: Toldere finder markant flere ulovlige våben

Kontrol Der har været en voldsom stigning i antallet af ulovlige våben, der bliver beslaglagt i tolden. Toldstyrelsen har skærpet kontrollen, og det har været nødvendigt, vurderer skatteministeren.

Rapport 29. november 2017

Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel

Kontrol Rapporten peger på en række konkrete tiltag til et styrket myndighedssamarbejde mod systematisk svindel og kriminalitet med moms og afgifter. Analysen er blevet udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af skattemyndighederne samt en række andre relevante offentlige myndigheder

Politisk udspil 28. november 2017

Aftale om styrket kontrol og vejledning

Kontrol Regeringen er sammen med hele Folketinget på nær Enhedslisten enige om at investere 480 mio. kr. frem til 2021 i en bedre og mere digital skattekontrol og vejledningsindsats i skattevæsenet. Aftalen betyder blandt andet nye, digitale redskaber til skattevæsenet i kampen mod fejl og snyd med skatter, moms og afgifter.