Skatteministeriet

Klagebehandling

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Klagebehandling

Politisk udspil 31. maj 2018

Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Pressemeddelelse 31. maj 2018

Ny retssikkerhedspakke skal sikre borgerne en hurtigere vej gennem klagesystemet

Klagebehandling Vejen gennem klagesystemet på skatteområdet er for kringlet, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Med en ambition om at få sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager ned på 12 måneder præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen nu sin fjerde retssikkerhedspakke.

Nyhed 15. december 2016

Minister: Lange sagsbehandlingstider i skatteklagesystemet er ikke tilfredsstillende

Klagebehandling Rigsrevisionen konkluderer i ny beretning, at Skatteankestyrelsen er for længe om at behandle klager fra borgerne. Skatteminister Karsten Lauritzen er enig i, at de lange sagsbehandlingstider er et problem. Øgede bevillinger samt analyse af klagestruktur skal sætte skub i klagesagsbehandlingen.

Nyhed 7. oktober 2016

Skatteminister vil sætte skub i sagsbehandlingen af klagesager

Klagebehandling Skatteankestyrelsen afgør stadigt flere klagesager, og kvaliteten i afgørelserne er forbedret. Trods fremgangen når styrelsen imidlertid ikke sin målsætning om antallet af afgjorte sager. Skatteminister Karsten Lauritzen vil have boret ud, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes yderligere.

Nyhed 22. december 2015

Ny redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion

Klagebehandling En redegørelse om Skatteankestyrelsens produktion oversendes i dag til Folketingets skatteudvalg. Redegørelsen viser, at styrelsen som forventet har en større sagspukkel, men at udviklingen i produktiviteten bevæger sig i den rigtige retning.

Nyhed 2. december 2015

Skatteministeren: Helt naturligt, at Folketinget har indsigt i udgifter til Kammeradvokaten

Klagebehandling Folketinget skal årligt orienteres om Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten. Redegørelsen vil blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år og vil vise en stigning i udgifterne. Skatteministeren er åben overfor at drøfte dækning af selskaber og fondes udgifter i forbindelse med retssager.

Nyhed 5. november 2015

Ny redegørelse om udgifterne til at dække borgere og virksomheders omkostninger i retssager

Klagebehandling Den årlige redegørelse om udviklingen i udgifter til sager, hvor der gives omkostningsgodtgørelse, er nu sendt til Folketinget.

Nyhed 21. august 2015

Skatteminister vil se på selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse

Klagebehandling Skatteminister Karsten Lauritzen vil se på behovet for at ændre reglerne om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Initiativet er en del af Retssikkerhedspakke I.

Nyhed 24. november 2014

Ingen ændringer i skatteborgerens ret til omkostningsgodtgørelse

Klagebehandling Skattelovgivningen skal ikke understøtte udbredelse af ”no cure – no pay” ordninger, hvor rådgiveren får en forhåndsaftalt andel af skatteborgerens godtgørelse. Derfor vil skatteministeren justere på loven om omkostningsgodtgørelse.

Nyhed 13. november 2014

Urigtige oplysninger om klageadgang i Politiken

Ejendomsvurdering Det er ikke korrekt, som det fremgår i dagens udgave af Politiken, at regeringen lægger op til at begrænse klageadgangen ved de fremtidige ejendomsvurderinger til kun at kunne klage over objektive fejl.

Pressemeddelelse 16. august 2014

Regeringen vil have ryddet op i skatteklagesager

Ejendomsbeskatning SKAT har igennem en årrække stået over for en større sagspukkel vedrørende genoptagelse af sager om såkaldte fradrag for grundforbedringer. Nu prioriterer regeringen 425 mio. kr. til at komme til bunds i sagerne.

Nyhed 20. marts 2014

Omkostningsgodtgørelse indgår i overvejelserne om retssikkerhed

Klagebehandling Omkostningsgodtgørelse kan også være et element i spørgsmålet om retssikkerhed. Det siger skatteminister Morten Østergaard i dag til Jyllands-Posten.

Nyhed 6. februar 2014

Lovteknisk fejl på klageområdet rettes

Ankenævn Det nye klagesystem på skatteområdet, der trådte i kraft 1. januar 2014, medførte ved en fejl, at borgere mister muligheden for omkostningsgodtgørelse, når de anker en klagesag, der er startet i et af de lokale vurderingsankenævn. Den fejl vil nu blive rettet.

Nyhed 9. januar 2014

Ny styrelse til klagebehandling er gået i luften

Skatteankestyrelsen 1. januar så en ny styrelse dagens lys. Skatteankestyrelsen skal styrke retssikkerheden og at sikre en mere effektiv og tidssvarende klagestruktur på Skatteministeriets område.