Skatteministeriet

Internationalt

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Internationalt

Pressemeddelelse 29. april 2019

Ny dansk-fransk DBO vil gavne danske virksomheder og pensionister i Frankrig

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen er lykkedes med at indgå en principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er derfor forventningen, at der indgås en endelig aftale på baggrund af erklæringen, som vil være en forbedring for Danmark ift. den hidtidige aftale, som Danmark opsagde i 2008. Aftalen vil komme danske virksomheder og pensionister i Frankrig til gavn.

Nyhed 1. marts 2019

Kun meget få skattekort udstedt til udlændinge uden arbejdstilladelse

Internationalt Arbejdsgivere har pligt til at sikre, at ansatte fra tredjelande har ret til at arbejde i Danmark, og at de ikke uretmæssigt får udstedt skattekort. En ny tværministeriel analyse viser, at reglerne på området i høj grad overholdes.

22. november 2018

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2019

Pressemeddelelse 14. marts 2018

DBO med Armenien er den seneste i rækken af regeringens internationale aftaler

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag underskrevet en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst med Armenien. Det er den femte aftale af sin art siden regeringsskiftet og Danmarks 77. DBO i alt. Aftalerne kan virke tekniske, men gavner konkret danske virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

1. december 2017

Selskabsskattesatser i EU-landene

Selskabsskat Oversigt over udviklingen i selskabsskattesatserne fra 1995 - 2017 i de 28 EU-lande

1. december 2017

Skattetrykket i EU-landene

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

Nyhed 27. februar 2017

Danmark indgår dobbeltbeskatningsaftale med Azerbaijan

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen var i sidste uge i Azerbaijan for at underskrive en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Azerbaijan. Aftalen skal være med til at hindre dobbeltbeskatning og dæmme op for skatteunddragelse mellem landene.

Pressemeddelelse 5. april 2016

Skatteminister: Skattelæk kalder på selvjustits hos bankrådgivere

Skattely Efter en omfattende skattelækage indkalder skatteminister Karsten Lauritzen nu skatterådgiverbranchen til en drøftelse af rådgivernes ansvar for at stoppe skatteunddragelse.

Nyhed 30. april 2015

Dobbeltbeskatningsoverenskomster skal være til nytte for Danmark

Internationalt Onsdag eftermiddag talte skatteminister Benny Engelbrecht på Christiansborg til en åben høring om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Høringen havde især fokus på Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler med udviklingslande og mellemindkomstlande.

Nyhed 17. april 2015

Aggressiv skatteplanlægning er en fælles udfordring for i- og u-lande

Internationalt Skatteministeren deltog ved en paneldebat under Verdensbankens forårsmøde fredag. Ministerens hovedbudskab var, at aggressiv grænseoverskridende skatteplanlægning ikke er et problem, som kan løses af de enkelte lande. Det skal ske i fællesskab.

Nyhed 16. april 2015

Danske ministre deltager ved Verdensbankens forårsmøde

Internationalt Skatteminister Benny Engelbrecht og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen deltager ved Verdensbankens årlige forårsmøde i Washington DC, der begynder fredag og slutter søndag. Verdensbankens forårsmøde i Washington fokuserer på udviklingslandenes økonomi, og hvordan landene undgår at blive udnyttet til aggressiv skatteplanlægning.

Aktuelle skattetal 11. marts 2015

Virksomheders skattepligtige indkomst forhøjet med over 20 milliarder i 2014

Internationalt SKAT har de seneste år foretaget rekordmange forhøjelser af skattepligtige beløb i sager om såkaldt transfer pricing. Alene i 2014 har SKAT foretaget forhøjelser for mere end 20 mia. kr. SKAT styrker i 2015 dialogen og samarbejdet med brancheorganisationer og virksomheder om transfer pricing.

Pressemeddelelse 20. januar 2015

Regeringen vil stoppe risikoen for momssvindel

Moms SKAT har konstateret flere forsøg på svindel med momsbetalingen på det liberaliserede marked for handel med el og gas. Derfor griber regeringen nu ind med lovforslag, selv om statskassen endnu ikke har lidt tab. Internationale energiorganisationer har i november opfordret til at ændre på de hidtidige regler.

Ministerindlæg 27. november 2014

Bedre samarbejde på vej

Internationalt Skatteministeren tilbageviser de bekymringer, formand for Region Syddanmark, Carl Holst (V), har omkring igangsættelsen af et styrket dansk-tysk samarbejde inden en kommission nedsat af Transportministeriet præsenterer sine konklusioner.

Pressemeddelelse 19. november 2014

Regeringen indleder grænseoverskridende samarbejde med Tyskland om at styrke væksten

Internationalt ”Vi må styrke båndene til Tyskland”. Sådan har det lydt igen og igen fra erhvervsfolk og politikere. Nu omsætter regeringen med skatteministeren i spidsen snakken til handling.

Ministerindlæg 15. november 2014

Dansk Erhverv skyder på flere områder helt forbi

Internationalt Skatteminister Benny Engelbrecht forklarer i et svar til Jacob Ravn fra Dansk Erhverv, hvorfor Skatteministeriet ikke kan afsløre detaljer om igangværende forhandlinger om internationale skatteaftaler. Det er der flere - og gode - grunde til.

Nyhed 30. oktober 2014

Skatteminister underskriver ambitiøs international aftale mod skattely

Skattely Skatteministeren har på regeringens vegne underskrevet en ambitiøs international aftale som skal dæmme op for international skatteunddragelse.

Notat 7. oktober 2014

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Ministeren Skatteministerens planlagte lovforslag inkluderer blandt andet implementeringen af Vækstpakken og forslag om indgåelse fire internationale skatteaftaler.

Nyhed 7. oktober 2014

Regeringen vil lukke pensionsskattehul i Luxembourg

Pensionsbeskatning Regeringen fremsætter onsdag et lovforslag om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Luxembourg. Aftalen betyder, at udbetaling af dansk pension til personer bosat i Luxembourg fremover beskattes i Danmark.