Skatteministeriet

Forsikringsafgifter

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forsikringsafgifter

3. februar 2020

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

26. april 2019

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

11. oktober 2018

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af skadesforsikringer

29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)