Skatteministeriet

Fordeling

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fordeling

19. december 2018

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2016

Rapport 10. oktober 2016

Fordeling og incitamenter 2016

Fordeling En ny omfattende publikation fra Skatteministeriet sætter tal på en række aspekter i danskernes økonomi. Overordnet set stiger danskernes velstand og indkomster uden, at de senere år har givet mærkbart større indkomstforskelle i befolkningen.

Pressemeddelelse 10. oktober 2016

Ny publikation: Danskernes indkomster vokser – uligheden stabil siden 2008

Fordeling En ny omfattende publikation fra Skatteministeriet sætter tal på en række aspekter i danskernes økonomi. Overordnet set stiger danskernes velstand og indkomster uden, at de senere år har givet mærkbart større indkomstforskelle i befolkningen. At sammenhængskraften i Danmark skulle være truet, er en myte, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

1. marts 2016

Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige og for socioøkonomiske grupper

1. marts 2016

Marginalskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige marginalskat - skattebelastningen på en ekstra tjent krone - for socioøkonomiske grupper

15. februar 2016

Fordelingsprofilen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt på indkomstintervaller for de forskellige beskatningsgrundlag mv.

15. februar 2016

Progressionen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Fordelingen af indkomster og skatter for samtlige ca. 4,9 mio. skattepligtige danskere

15. februar 2016

Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

15. februar 2016

Skattepligtige fordelt på skattetyper 2014-2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter hvor mange der betaler de forskellige typer skatter

15. februar 2016

Indkomster - fordelingstabeller 2016 - oversigt

Fordeling Detaljerede fordelingstabeller på person- og familieniveau

21. april 2010

Fordelingen af indkomstskattebyrden på indkomstpercentiler 2010

Fordeling Progressionen i indkomstskattesystemet belyst ved Lorenzkurver

Kommunal beskatning 22. marts 2004

Forårspakken 2004 - Skattenedsættelsen fordelt på amter og kommuner

Forårspakken 2004 Virkningen af regeringens forslag om fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget fordelt på amter og kommuner

Kommunal beskatning 13. januar 2004

Befordringsfradrag fordelt på kommuner 1990-2004

Befordringsfradrag Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).

5. november 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter

Lavere skat på arbejde 2004-07 Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 og 2007 fordelt på kommuner og amter