Skatteministeriet

EU

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
EU

Pressemeddelelse 12. september 2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

EU Regeringen vil sørge for, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, og at der sker fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet.

Nyhed 23. februar 2017

Regeringen støtter udvidet EU-indsats mod skatteundgåelse over for tredjelande

EU EU-landene er nået til enighed om et nyt forslag, der lukker huller mellem skattesystemerne i EU-landene og landene uden for EU. Hullerne kan bruges til at undgå at betale skat. Et godt og nødvendigt forslag, som regeringen aktivt har arbejdet for, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Nyhed 1. juli 2016

Øget åbenhed om statsstøtte til virksomheder

EU Et nyt statsstøtteregister for bl.a. miljø- og energiafgifter skal skabe større åbenhed om statsstøtte i EU. Fremover skal alle medlemslande derfor indberette oplysninger om tildelt statsstøtte til EU-Kommissionen.

Ministerindlæg 13. oktober 2015

Jeppe Kofods hule kritik

EU Skatteminister Karsten Lauritzen afviser i dette indlæg, bragt 12. oktober i Dagbladet Information, Jeppe Kofods kritik om, at Danmark ikke udleverer de såkaldte tax rulings til Europa-Parlamentet.

Pressemeddelelse 5. februar 2015

Europa-Kommissionen vil efteropkræve gammel fedtafgift

EU Europa-Kommissionen har i dag åbnet en statsstøttesag mod Danmark om den danske fedtafgift, der blev indført af den tidligere regering. Hvis Kommissionen konkluderer, at der har været tale om ulovlig statsstøtte, skal afgiften efteropkræves. Regeringen vil nu gå i dialog med Kommissionen for at finde en fornuftig løsning på sagen.

Pressemeddelelse 17. december 2014

Lovforslag i børnecheck-sagen fremsættes ikke

Børne- og ungeydelse Regeringen har efter moden overvejelse besluttet ikke at fremsætte lovforslag om tilpasning af optjeningsprincippet til EU-retten. Regeringen vurderer, at det ikke er muligt at finde et flertal, der bakker op om forslaget.

Nyhed 12. december 2014

Danmark i kamp mod skattely

Skattely Regeringen er sammen med de andre EU-lande blevet enige om at indføre nye regler, som skal forhindre, at arrangementer uden reelt indhold misbruges til skatteunddragelse. Nu er Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om, at Danmark skal gå endnu længere.

Pressemeddelelse 9. december 2014

Nye regler dæmmer op for skattesnyd i EU

Skattely Regeringen er sammen med de andre EU-lande blevet enige om at indføre nye regler, som skal sikre, at selskabskonstruktioner med moder- og datterselskaber ikke misbruges til skatteunddragelse.

Nyhed 24. februar 2014

Regeringen sender lovforslag om børnecheck og børnetilskud i høring

EU Skatteministeriet er på vej med et lovforslag, som skal bringe de danske regler for udbetaling af børnecheck og børnetilskud i overensstemmelse med EU-retten. Skatteminister Morten Østergaard opfordrer til, at alle EU-positive partier bakker op om forslaget.

Pressemeddelelse 9. januar 2014

Skatteministeren: SKAT skal undersøge brugen af kommanditselskaber

Selskabsskat Skatteminister Jonas Dahl har bedt SKAT undersøge, om danske kommanditselskaber misbruges til international skatteunddragelse, samt sikre, at der ikke er tale om, at selskaber eller personer, som reelt er skattepligtige i Danmark, unddrager dansk skat.

Pressemeddelelse 18. juni 2013

Praksis for udbetaling af børneydelser skal ændres efter henvendelse fra Kommissionen

Børne- og ungeydelse Praksis i Danmark for udbetaling af børne- og ungeydelse og børnetilskud skal ændres. Det er ikke muligt at opretholde k ...

Ministerindlæg 18. april 2013

Et samlet EU kæmper mod skattely

Skattely Vi kan diskutere, hvor meget eller hvor lidt borgere og virksomheder skal betale i skat. Men vi kan ikke diskutere, om ...

Ministerindlæg 15. april 2013

Europa er enig om hård kurs mod skattesnyd

EU