Skatteministeriet

Erhvervsbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Erhvervsbeskatning

10. december 2019

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

30. august 2019

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

30. august 2019

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

30. august 2019

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

1. april 2019

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Skatteopkrævning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

1. november 2017

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2018

Nyhed 30. august 2017

Danskerne får bedre mulighed for at investere i virksomheder

Erhvervsbeskatning Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil ’Sammen om fremtidens virksomheder’ skal understøtte små og mellemstore virksomheder og give danskerne øget appetit på at investere. Vi har brug for at udvikle en ny og bredere aktiekultur, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 11. april 2017

Regeringen sikrer virksomheders fradrag for lønudgifter

Erhvervsbeskatning Efter to domme i landsretten slår regeringen nu fast, at virksomheder skal kunne trække lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at erhvervslivet bliver friholdt fra en truende administrativ byrde.

Aktuelle skattetal 29. januar 2016

Skatter og afgifter sænkes for cirka 4 milliarder i 2016

Skattesatser I 2016 sænkes skatten for borgere og virksomheder. Det skyldes først og fremmest den finanslov, som regeringen sammen med et flertal af Folketingets partier vedtog i november.

Pressemeddelelse 13. januar 2016

Skatteminister opruster indsatsen for dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande

Erhvervsbeskatning Med oprettelsen af en særlig Task Force iværksætter skatteminister Karsten Lauritzen et samarbejde med erhvervslivets organisationer om at udbrede Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler. En aftale med Ghana er netop trådt i kraft.

Nyhed 1. december 2015

Skatteminister: Erhvervsudspil skal forbedre investeringsklimaet

Erhvervsbeskatning Danmark skal blive bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Derfor har regeringen besluttet at udvide Erhvervsbeskatningsudvalgets kommissorium, så udvalget også skal se på mulige skattepolitiske tiltag, der kan bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

Nyhed 19. november 2015

Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Finanslov Borgere og virksomheder skal betale 4 mia. kroner mindre i skatter og afgifter i 2016. Det fremgår af den finanslov, som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative torsdag har indgået. Finansloven indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Nyhed 9. december 2014

Erhvervsbeskatningsudvalget er trukket i arbejdstøjet

Erhvervsbeskatning Regeringens erhvervsbeskatningsudvalg skal komme med forslag til forbedringer af den nuværende indretning af erhvervs- og kapitalbeskatningen, blandt andet ved at indhente input udefra. Derfor inviterer udvalget nu en række relevante organisationer til at komme med input.

Pressemeddelelse 11. juni 2014

Regeringen justerer virksomhedsordningen

Virksomhedsordning Regeringen vil sætte en stopper for, at erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningen i strid med ordningens formål. Et lovindgreb skal justere reglerne.

Nyhed 8. maj 2014

Regeringen nedsætter erhvervsbeskatningsudvalg

Erhvervsbeskatning Det skal være lettere at etablere og drive virksomhed i Danmark. Derfor vil regeringen give erhvervsbeskatningen et eftersyn.

Ministerindlæg 2. februar 2013

Nye jobinitiativer

Erhvervsbeskatning Vi kan både bevare og skabe nye danske job, hvis vi er parat til at se fordomsfrit på, hvordan vi kan skaffe nye og fler ...

Publikation 7. maj 2012

Aftale om fastsættelse af pengetankgrænsen

Erhvervsbeskatning Aftale mellem regeringen og Det Konservative Folkeparti om pengetankgrænsen i reglerne om succession ved overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder.

2. november 2007

Virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsordning Oversigt over centrale beløbsstørrelser og anvendelsen af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen