Skatteministeriet

Ejendomsvurdering

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsvurdering

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Pressemøde om ejendomsvurderinger onsdag kl. 11.30

Ejendomsvurdering Skatteminister Holger K. Nielsen holder pressemøde i dag, onsdag den 9. oktober kl. 11.30, for at orientere om regeringe ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Tidligere Nykredit-direktør bliver formand for ekspertudvalg om ejendomsvurderinger

Råd og udvalg Et ekspertudvalg skal senest 1. juni 2014 komme med forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem, så boligejerne fra 2015 ...

Pressemeddelelse 7. oktober 2013

Kammeradvokatens udtalelse vedrørende SKATs ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering På baggrund af Rigsrevisionens kritik har regeringen bedt Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt forvaltningen af ejendomsvur ...

Pressemeddelelse 7. oktober 2013

SKATs forvaltning af ejendomsvurderingerne har ikke været ulovlig

Ejendomsvurdering De offentlige vurderinger af ejerboliger er blevet forvaltet inden for de gældende juridiske rammer og har dermed ikke v ...

Pressemeddelelse 30. september 2013

Holger K. Nielsen: Regeringen præsenterer en samlet model for ejendomsvurderingerne inden for få uger

Ejendomsvurdering Regeringen arbejder i disse uger på at lande en samlet model for de offentlige ejendomsvurderinger, som kan præsenteres ...

Pressemeddelelse 22. august 2013

Regeringen ser på mulighederne for at åbne klageadgang for ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Regeringen arbejder i disse dage på at finde en model, der betyder, at boligejere, der ikke er tilfredse med deres senes ...

Pressemeddelelse 21. august 2013

Skatteministeren undersøger spørgsmålet om genåbning af klageadgang

Ejendomsvurdering Skatteminister Holger K. Nielsen slår nu fast, at alle boligejere, som ikke er enig i den ejendomsvurdering, som SKAT fo ...

Pressemeddelelse 21. august 2013

Holger K. Nielsen: Nu skal vi have ryddet op efter VK’s ejendomsrod

Ejendomsvurdering Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Skatteministeren tager kritik ...

Rapport 20. august 1999

Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999

Ejendomsvurdering redegørelse fra ejendomsvurderingsudvalget