Skatteministeriet

Ejendomsvurdering

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsvurdering

Nyhed 19. november 2014

Ejendomsvurderingerne bliver fastholdt på 2011-niveau

Ejendomsvurdering Skatteministeriet skal bruge tid til at udvikle et nyt og mere træfsikkert system til ejendomsvurderinger. Derfor fastfryses vurderingerne fra 2011 frem til 2017 men med 2,5 procent rabat. De billigste boliger får en ekstra rabat på 2,5 procent.

Nyhed 13. november 2014

Urigtige oplysninger om klageadgang i Politiken

Ejendomsvurdering Det er ikke korrekt, som det fremgår i dagens udgave af Politiken, at regeringen lægger op til at begrænse klageadgangen ved de fremtidige ejendomsvurderinger til kun at kunne klage over objektive fejl.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Nyt ejendomsvurderingscenter skal arbejde videre med anbefalinger fra ekspertudvalg

Ejendomsvurdering Boligejerne skal have nyt et ejendomsvurderingssystem. For at nå i mål med opgaven er regeringen klar med et nyt ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Danskerne skal have gennemsigtige og gennemskuelige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Regeringen er klar til at parkere SKATs model for ejendomsvurderinger og i stedet arbejde videre med Engberg-udvalgets prototype for ejerboliger og principperne for et mere åbent og gennemsigtigt klagesystem. Træfsikkerheden i prototypen skal imidlertid forbedres, og systematisk overvurdering af billige ejendomme skal løses, inden danskerne kan få nye vurderinger. I mellemtiden skal boligejerne have rabat på vurderingerne.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Pressemøde om Ekspertudvalgs rapport

Ejendomsvurdering Skatteminister Benny Engelbrecht giver sin og regeringens kommentar til Ekspertudvalgs rapport om Forbedring af ejendomsvurderingen og arbejdet med at skabe tillid til ejendomsvurderingerne i dag klokken 13.30.

Pressemeddelelse 29. august 2014

Pressemøde: Ekspertudvalget om ejendomsvurdering offentliggør sin rapport den 11. september

Ejendomsvurdering Ekspertudvalget om ejendomsvurdering afholder pressemøde torsdag den 11. september 2014 på Nationalmuseet.

Pressemeddelelse 16. august 2014

Regeringen vil have ryddet op i skatteklagesager

Ejendomsbeskatning SKAT har igennem en årrække stået over for en større sagspukkel vedrørende genoptagelse af sager om såkaldte fradrag for grundforbedringer. Nu prioriterer regeringen 425 mio. kr. til at komme til bunds i sagerne.

Pressemeddelelse 28. maj 2014

Ekspertudvalget om ejendomsvurderinger får forlænget arbejdsperioden

Ejendomsvurdering Regeringen nedsatte i oktober 2013 et uafhængigt ekspertudvalg, der inden 1. juni 2014 skulle komme med anbefalinger, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingen. Efter aftale med regeringen forlænges arbejdsperioden, og udvalgets rapport forventes offentliggjort i starten af september.

Pressemeddelelse 20. februar 2014

Arbejdet med en ny og bedre vurderingsordning fortsætter

Ejendomsvurdering Statsrevisorerne har i dag afgivet bemærkninger til opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at skatteministeren har iværksat et større arbejde med at forbedre ejendomsvurderingernes kvalitet og træfsikkerhed. Skatteministeren er enig i, at kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger skal være bedre.

Ministerindlæg 20. februar 2014

Boligejerne har ret til fair behandling

Ankenævn I sidste uge fik vi alle kendskab til en højst uhensigtsmæssig praksis hos et af vurderingsankenævnene. Hvis der er enkelte sager, der ikke håndteres efter bogen - hvilket der tilsyneladende er tale om - er det vigtigt at få rettet op, skriver Skatteminister Morten Østergaard i et indlæg i Berlingske.

Nyhed 16. februar 2014

Morten Østergaard: Min væsentligste opgave er et nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Skatteminister Morten Østergaard fortæller i et interview i Politiken i dag om det, han mener, er den vigtigste opgave for ham det kommende år, nemlig at få genskabt tilliden til ejendomsvurderingssystemet.

Ministerindlæg 20. januar 2014

Misvisende konklusioner om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Der er for tiden mange historier i medierne om de offentlige ejendomsvurderinger. Desværre er der tilfælde, hvor historierne er misvisende. Debatindlæg i Dagbladet Struer og Dagbladet Holstebro 21. januar 2014.

Pressemeddelelse 6. januar 2014

Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Ejendomsvurdering Skatteministeren har torsdag svaret Statsrevisorerne på den kritik, Rigsrevisionen har rettet af de offentlige ejendomsvurderinger. Ministeren er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 18. november 2013

Regeringen giver nedslag i ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014. Som en del ...

Ministerindlæg 18. november 2013

Venstre svigter boligejerne

Ejendomsvurdering "Fire forskellige venstreskatteministre har haft ansvaret for ejendomsområdet i 10 år uden at lave en ejendomsvurderings ...

Pressemeddelelse 14. november 2013

Venstre løber fra ansvaret

Ejendomsvurdering Venstre vil ikke være med til at rydde op i de problemer, som partiet selv har skabt. I stedet for at tage ansvar for en ...

Ministerindlæg 29. oktober 2013

Lad os få en sober debat om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering "Jeg er enig med de kritikere, der har sagt, at kvaliteten af vurderingerne de seneste mange år ikke har været god nok. ...

Ministerindlæg 15. oktober 2013

Vi må starte helt forfra

Ejendomsvurdering Rigsrevisionen har en pointe i, at opgaven med ejendomsvurderingerne ikke har været løftet godt nok under den tidligere ...

Politisk udspil 9. oktober 2013

Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Danskerne skal have et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...