Skatteministeriet

Efterrettelighed

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Efterrettelighed

Aktuelle skattetal 28. oktober 2014

Små virksomheder står for over halvdelen af skattegabet

SKAT Virksomheder uden ansatte står for over halvdelen af det danske skattegab. En del af disse er nystartede virksomheder. SKAT har derfor stort fokus på at reducere skattegabet for netop denne gruppe via information og vejledning.

Skat 30. april 2004

Skattesnyderiet og indkomstfordelingen

Efterrettelighed Et dansk økonomisk-historisk forsøg på at klarlægge den del af de statistiske realiteter bag problemstillingen omkring skatteudnyttelse, som vedrører selve underdeklarationen til personlig indkomstbeskatning