Skatteministeriet

Deleøkonomi

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Deleøkonomi

Pressemeddelelse 4. april 2019

Historisk aftale med Airbnb træder i kraft fra 1. juli 2019

Deleøkonomi Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning. Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter d. 1. juli 2019. Fra 2021 deles oplysningerne helt automatisk. Aftalen med Airbnb er nu en realitet.

Pressemeddelelse 22. november 2018

Deleøkonomien styrkes med nyt lovforslag

Deleøkonomi Folketinget skal i dag 1. behandle et lovforslag, der både skal give bedre vilkår og sikre, at der er styr på skattebetalingen i deleøkonomien. Skattevilkårene for udlejning af sommerhuse, helårsbolig, bil og båd bliver lempet. Lovforslaget bygger på den politiske aftale om deleøkonomi, der blev indgået i maj 2018.

Pressemeddelelse 17. maj 2018

Skattemyndighederne indgår historisk samarbejdsaftale med Airbnb

Deleøkonomi De danske skattemyndigheder har netop indgået en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af Airbnb-brugeres lejeindtægter til skattevæsenet. Samarbejdsaftalen er en opfølgning på den politiske aftale om bl.a. bedre skattevilkår for udlejning af bolig gennem deleøkonomiske platforme, som et bredt politisk flertal indgik i tirsdags. En historisk aftale med den største spiller på markedet, siger Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 15. maj 2018

Bred enighed om mere attraktive skattevilkår og styr på skattebetalingen i deleøkonomien

Deleøkonomi Regeringen er sammen med et bredt flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd. Som led i en samlet deleøkonomisk strategi er lempelserne betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til myndighederne. Vigtigt, at deleøkonomien og korrekt skattebetaling går hånd i hånd, siger skatteminister.

Politisk udspil 15. maj 2018

Principskitse for en aftale om deleøkonomien

Deleøkonomi Regeringen er sammen med et bredt flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd. Som led i en samlet deleøkonomisk strategi er lempelserne betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til myndighederne.

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Deleøkonomi Regeringen ønsker at lempe skattevilkårene for korttidsboligudlejning, når det sker gennem deleøkonomiske platforme, der automatisk indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Skattemyndighederne indgår strategisk samarbejde med MobilePay

Deleøkonomi Skattemyndighederne har indgået et strategisk samarbejde med MobilePay. Det skal bidrage til, at skattemyndighederne udvikler løsninger, der gør det nemt og enkelt for borgere og virksomheder at afregne korrekt skat, når de fx anvender mobile betalingsløsninger og digitale deleøkonomiske platforme.