Skatteministeriet

BoligJobfradrag

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BoligJobfradrag

9. september 2019

BoligJobfradrag - 2018 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2018.

Aktuelle skattetal 15. januar 2019

BoligJobordningen anvendes mest i Jylland – og bidrager til aktivitet i hele landet

BoligJobfradrag I 2017 er andelen af skatteydere, der benytter BoligJobordningen størst i de jyske regioner. Blandt nord- og sønderjyderne er andelen således mere end 10 pct. af samtlige skattepligtige - knap 3 pct.-point højere end i Hovedstaden. Ordningen bidrager samtidig isoleret set til aktivitet i hele landet.

Pressemeddelelse 15. januar 2019

Nye tal: Danskerne bruger BoligJobordningen i stor stil

BoligJobfradrag Nye tal fra Skatteministeriet viser, at danskerne har fået fradrag for over 11 mia. kroner fra 2015 til 2017. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at danskerne får energirenoveringer, rengøring og børnepasning i hjemmet til gavn for aktiviteten i hele Danmark.

Pressemeddelelse 8. december 2017

Finanslov: BoligJobordningen bliver permanent

BoligJobfradrag Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Det betyder, at danskerne også frem-over kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og håndværksydelser til energirenovering af boligen.

Rapport 3. juli 2017

Evaluering af den svenske boligjobordning

BoligJobfradrag En boligjobordning, der er målrettet serviceydelser i hjemmet, øger arbejdsudbuddet og minimerer sort arbejde væsentligt mere end den nuværende danske ordning. Det viser en ny evaluering af erfaringer fra Sverige, som partierne bag den grønne boligjobordning gav Skatteministeriet til opgave at udarbejde.

Nyhed 3. juli 2017

Ny analyse: Svensk boligjobordning målrettet serviceydelser har større effekt end dansk ordning

BoligJobfradrag En boligjobordning, der er målrettet serviceydelser i hjemmet, øger arbejdsudbuddet og minimerer sort arbejde væsentligt mere end den nuværende danske ordning. Det viser en ny evaluering af erfaringer fra Sverige, som partierne bag den grønne boligjobordning gav Skatteministeriet til opgave at udarbejde.

15. juni 2017

BoligJobfradrag 2013, 2014 og 2015 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2013, 2014 og 2015

Nyhed 11. februar 2016

Folketinget vedtager ny grøn BoligJobordning

BoligJobfradrag Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ny grøn BoligJobordning, der sikrer et øget fokus på energiforbedringer.

Aktuelle skattetal 29. januar 2016

Skatter og afgifter sænkes for cirka 4 milliarder i 2016

Skattesatser I 2016 sænkes skatten for borgere og virksomheder. Det skyldes først og fremmest den finanslov, som regeringen sammen med et flertal af Folketingets partier vedtog i november.

Nyhed 19. november 2015

Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Finanslov Borgere og virksomheder skal betale 4 mia. kroner mindre i skatter og afgifter i 2016. Det fremgår af den finanslov, som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative torsdag har indgået. Finansloven indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Pressemeddelelse 6. november 2015

Bred aftale om ny grøn BoligJobordning er på plads

BoligJobfradrag BoligJobordningen består i en grøn udgave. Regeringen (V) har netop indgået en aftale om en ny grøn BoligJobordning for 2016 og 2017 med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Nyhed 26. august 2015

BoligJobordningen er vedtaget i Folketinget

BoligJobfradrag Regeringen vedtog i dag at genindføre BoligJobordningen med støtte fra Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Ordningen genindføres med virkning fra 1. januar i år.

Pressemeddelelse 29. juni 2015

Bred aftale om genindførelse af BoligJobordningen

BoligJobfradrag I dag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Partierne er samtidig blevet enige om, at ordningen fra 2016 skal have en ny og grønnere profil, samt at det samlede mulige fradrag hæves.

2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

Ministerindlæg 25. maj 2015

Bestilt arbejde?

Ministeren Skatteminister Benny Engelbrecht afviser i dette indlæg, bragt 25. maj i Berlingske, at evalueringen af Boligjobordningen er politisk bestillingsarbejde.

Pressemeddelelse 12. maj 2015

Evaluering af BoligJobordningen

BoligJobfradrag Skatteministeriet offentliggør i dag en evaluering af BoligJobordningen. Evalueringen bygger bl.a. på analyser fra analysehuset DAMVAD.

Rapport 12. maj 2015

BoligJobordningen - evaluering

BoligJobfradrag BoligJobordningen udløb ved udgangen af 2014. Skatteministeriet igangsatte derfor i november 2014 en evaluering af ordningen. I den forbindelse har Skatteministeriet bedt konsulentfirmaet DAMVAD gennemføre en analyse, som skulle vurdere ordningens effekter blandt andet på arbejdsudbuddet og på sort arbejde.

Nyhed 2. februar 2015

Brug og effekt af BoligJobordningen

BoligJobfradrag BoligJobordningen blev indført som en midlertidig ordning. Den trådte i kraft 1. juni 2011 og blev forlænget og udvidet for 2013 og 2014 i aftale om Vækstplan DK. Her kan du læse fakta om brugen og effekten af ordningen, som udløb ved udgangen af 2014.

Ministerindlæg 25. september 2014

BoligJobordningen har udtjent sin værnepligt

BoligJobfradrag Skatteminister Benny Engelbrecht tilbageviser beskyldninger fra Arbejdsgivernes direktør, Jani Lykke Methmann, om at Ska ...

Nyhed 29. august 2014

BoligJobordningen benyttes mest af de velhavende

BoligJobfradrag Det er særligt borgere med høje indkomster, som benytter sig af servicefradraget i BoligJobordningen. Samtidig er ordningen blevet brugt mindre end forventet. Det viser nye tal fra Skatteministeriet. Regeringen lægger op til at ordningen ikke forlænges, når den udløber ved årets udgang.