Skatteministeriet

Børne- og ungeydelse

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelse

13. januar 2020

Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i børne- og ungeydelsen siden indførelsen i 1987

Pressemeddelelse 27. marts 2018

Ny aftale: Forældre får børnecheck på lige vilkår

Børne- og ungeydelse Regeringen er sammen med alle Folketingets partier enige om at dele børnechecken ligeligt mellem forældrene. Det skal skabe mere ligestilling mellem kønnene. Et vigtigt skridt i retning af en mere rimelig familiepolitik, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Rapport 22. december 2017

Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse Det er ud fra et ligestillingsmæssigt synspunkt blevet kritiseret, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til barnets mor. Det blev på denne baggrund i december 2015 tilkendegivet, at skatteministeren ville undersøge, hvilke muligheder der er for at ændre på udbetalingsreglerne.

Ministerindlæg 2. oktober 2017

Der kommer et loft - men lad os diskutere, hvor det skal ligge

Børne- og ungeydelse Vi gør især de store flygtningefamilier en bjørnetjeneste, når vi giver dem mulighed for helt eller delvist at leve af vores høje børnecheck. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i dette debatindlæg, der blev bragt i Politiken den 30. september.

Ministerindlæg 3. marts 2016

En retfærdig børnecheck til EU-borgere

Børne- og ungeydelse Det er et spørgsmål om ret og rimelighed, at vi udbetaler børnecheck baseret på danske leveomkostninger til børn i EU-lande, hvor det er langt billigere at bo og leve. Det slår skatteministeren fast i dette debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 3. marts.

Pressemeddelelse 17. december 2014

Lovforslag i børnecheck-sagen fremsættes ikke

Børne- og ungeydelse Regeringen har efter moden overvejelse besluttet ikke at fremsætte lovforslag om tilpasning af optjeningsprincippet til EU-retten. Regeringen vurderer, at det ikke er muligt at finde et flertal, der bakker op om forslaget.

Nyhed 5. marts 2014

Ingen vandrende arbejdstagere får børnecheck fra dag 1

Børne- og ungeydelse Hvis en EU-borger tager arbejde i Danmark i fx 7, 14 eller 21 dage over et månedsskifte, for derefter at rejse tilbage for at arbejde i sit hjemland, vil det ikke føre til udbetaling af børnecheck.

Nyhed 5. marts 2014

”Børnefradrag” er ikke en løsning

Børne- og ungeydelse En omlægning af børnechecken til et fradrag vil have betydelige fordelingsmæssige konsekvenser og gå ud over de lavestlønnede. Det viser et notat fra Skatteministeriet. Skatteministeren mener på den baggrund, at det ikke er en gangbar løsning.

Nyhed 24. februar 2014

Regeringen sender lovforslag om børnecheck og børnetilskud i høring

EU Skatteministeriet er på vej med et lovforslag, som skal bringe de danske regler for udbetaling af børnecheck og børnetilskud i overensstemmelse med EU-retten. Skatteminister Morten Østergaard opfordrer til, at alle EU-positive partier bakker op om forslaget.

Pressemeddelelse 18. juni 2013

Praksis for udbetaling af børneydelser skal ændres efter henvendelse fra Kommissionen

Børne- og ungeydelse Praksis i Danmark for udbetaling af børne- og ungeydelse og børnetilskud skal ændres. Det er ikke muligt at opretholde k ...

18. juni 2010

Loft over børne- og ungeydelsen i 2011 (Reglerne er ophævet)

Børne- og ungeydelse Reglerne om loft over børne- og ungeydelsen i 2011. Reglerne om loftet er ophævet igen med virkning fra og med 2012