Skatteministeriet

Bilbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bilbeskatning

15. oktober 2018

Skatteministeriet søger en ambitiøs generalist med interesse for offentlig forvaltning og økonomistyring

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' organiseres Skatteforvaltningen i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser har ansvaret for driften af hver deres fagområde, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. Kontoret Økonomistyring er en del af departementets koncernstyringsafdeling. Vi arbejder med at udvikle ministerområdets økonomistyring, øge gennemsigtigheden og forbedre grundlaget for tværgående prioriteringer. Det er vores klare ambition, at departementet skal være frontløber på området. Derfor søger vi en dygtig medarbejder til arbejdet med departementets økonomi.

11. oktober 2018

Skatteministeriets kommentar til statusredegørelsen fra Undersøgelseskommissionen af SKAT

Skatteadministration Skatteministeriet har modtaget undersøgelseskommissionens statusredegørelse. Ministeriet arbejder fortsat på højtryk for at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen

11. oktober 2018

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2012-2019 fordelt på de enkelte afgiftstyper

11. oktober 2018

Skattetryk for grønne afgifter

Det grønne skattetryk i Danmark 1970-2019

11. oktober 2018

Grønne afgifter 2010 - 2019

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2010 - 2019

11. oktober 2018

Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2012-2019 fordelt på grundlagstyper

10. oktober 2018

Skatteministeriet søger fagligt stærk studerende til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser varetager driften af deres fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. Koncernregnskab er et nyetableret kontor i departementet og vil fremadrettet stå for den overordnede styring af og tilsyn med ministerområdets samlede regnskaber og understøtte styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen. Ligeledes vil vi bistå ministeren med viden og løsningsforslag på et område med stor politisk bevågenhed. Vi vil opruste arbejdet med statens indtægtsregnskab og søger derfor en ny student.

10. oktober 2018

Skatteministeriet søger fagligt stærke medarbejdere til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser varetager driften af deres fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. Koncernregnskab er et nyetableret kontor i departementet og vil fremadrettet stå for den overordnede styring af og tilsyn med ministerområdets samlede regnskaber og understøtte styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen. Ligeledes vil vi bistå ministeren med viden og løsningsforslag på et område med stor politisk bevågenhed. Vi vil opruste arbejdet med statens indtægtsregnskab og søger derfor nye kolleger.

9. oktober 2018

Skatteministeriet søger akut strukturerede studerende til arbejdet med Undersøgelseskommissionen om SKAT

Er du studerende indenfor jura, samfundsvidenskab eller økonomi og har du lyst at arbejde med en af de mest omfattende undersøgelseskommissioner i nyere tid, så læs videre her.

9. oktober 2018

Regeringen baner vejen for grøn transport

Ministeren Danmark skal være blandt verdens førende inden for grøn transport. Derfor ønsker regeringen at gøre det mere attraktivt at købe grønne biler ved at øge bundfradraget og udskyde registreringsafgiften på el- og plug-in hybridbiler. Samtidig skal en kommission vise vejen til den grønne omstilling i transportsektoren.

Departementet

Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening samt styring og tilsyn med ministeriets tre styrelser.

8. oktober 2018

Indtægtslister for 2018

Indtægtslisten for januar 2018 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2018. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

Pressekontakt

Kontaktinfo på ministeriets pressefunktion m.m.

8. oktober 2018

Borgfred eller ej – skatteforvaltningen er i fremdrift

Skatteforvaltningen er i fremdrift - også selvom Socialdemokratiet giver udtryk for det modsatte. Sådan skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et debatsvar i Jyllands-Posten søndag den 7. oktober 2018.

5. oktober 2018

Skatteministeriet søger studenter til kommunikation og sociale medier

Skriver du godt, er du interesseret i politik, og vil du gerne arbejde med både intern og ekstern kommunikation i et departement? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.

5. oktober 2018

Regeringen kompenserer offentlige kreditorer for afskrevet gæld

Afskrivninger Regeringen er sammen med partierne bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelsen enige om at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer med ca. 620 mio. kr. Kompensationen sker som følge af afskrivningen af en del af borgernes gæld til det offentlige. De offentlige kreditorer skal ikke lide last af afskrivningen, siger skatteministeren.

5. oktober 2018

Skatteministeriets departement søger fagligt stærke og engagerede jurister til HR

Skatteministeriet er i rivende udvikling, og vi søger derfor ambitiøse og engagerede jurister med interesse for - og gerne erfaring med - personalejura, som har lyst til at yde kompetent og målrettet ledelsesrådgivning og bidrage til strategisk funderet organisationsudvikling. Hvis du er en faglig stærk jurist med lyst til at arbejde i et dynamisk, politisk miljø med en omskiftelig hverdag, så er det måske dig, vi har brug for.

5. oktober 2018

Skatteministeriets departement søger ambitiøs og struktureret medarbejder til sekretariats- og ledelsesbetjening

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. I Koncernstyring i departementet er der oprettet et kontor, som skal føre tilsyn med organiseringen af styrelserne, og som skal medvirke til at sikre, at placeringen af opgaver og samarbejdsstrukturer understøtter en sammenhængende, god og effektiv opgaveløsning i koncernen. Til det arbejde søger vi en ny kollega.

5. oktober 2018

Skatteministeriet søger chef til International Koordinering

Som kontorchef i Skatteministeriets internationale kontor vil du skulle repræsentere Skatteministeriet på det internationale område og varetage ministeriets internationale interesser. Sammen med ministeriets chefrådgiver for internationale forhold vil du stå i spidsen for at tilrettelægge ministeriets tilgang til internationale opgaver og være ministeriets ansigt udadtil.