Skatteministeriet

Beløbsgrænser

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser

10. januar 2019

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2017-2018

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2018

Ministerindlæg 2. maj 2018

Indskuddet på børneopsparingen kan fordobles

Beløbsgrænser Vi giver forældre og bedsteforældre bedre mulighed for at give deres børn og børnebørn et ekstra rygstød, når poderne vokser sig store og skal bevæge sig ind i voksenlivet, skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et læserbrev bragt i Nordjyske den 2. maj 2018.

Pressemeddelelse 30. april 2018

Flertal fordobler grænsen for indskud på børneopsparinger

Beløbsgrænser Regeringen og Dansk Folkeparti har nu vedtaget at fordoble beløbet, der kan indsættes på en børneopsparing, fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om året. Nu får forældre bedre mulighed for at give deres børn et godt rygstød ud i voksenlivet, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

29. august 2016

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2017

31. august 2015

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2015-2016

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2016

Ministerindlæg 16. februar 2015

Færre med topskat

Skattesatser Brian Mikkelsen (K) bruger en gammel skatteanalyse fra 2012 til at argumentere for, at skatten på arbejde skal ned og topskattegrænsen skal op.

19. december 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2014-2015

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2015

Aktuelle skattetal 1. oktober 2014

Skattereform fritager 14.500 danskere fra topskat

Beløbsgrænser I 2015 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat, med 10.100 kr. Det skyldes blandt andet skattereformen fra 2012. Skattereformen undtager alene i 2015 op til 14.500 danskere fra at betale topskat.

Nyhed 2. september 2014

Beløbsgrænser for 2015

Beløbsgrænser De nye beløbsgrænser for 2015 er nu tilgængelige på skm.dk. Her kan du blandt andet se, hvornår du skal betale topskat, samt hvor højt dit maksimale beskæftigelsesfradrag kan blive i 2015.

29. januar 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2013-2014

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2014

Nyhed 9. september 2013

Færre danskere skal betale topskat

Personbeskatning Færre danskere skal fremover betale topskat. I 2014 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 28.100 kr. f ...

Nyhed 9. september 2013

Enlige forsørgere får op til 3.100 kr. mere i hånden

Personbeskatning SKATTEREFORM: Næste år vil enlige forsørgere i Danmark få 10.100 kr. mere i beskæftigelsesfradrag i forhold til i år. De ...

15. marts 2013

Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)

Personbeskatning Provenumæssige konsekvenser af ændringer af centrale skattesatser og beløbsgrænser i indkomstbeskatningen

1. januar 2013

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2012-2013

Beløbsgrænser Her finder du de gældende beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat m.fl.

13. september 2012

Skattereform 2012 - indfasning af beløbsgrænserne i 2013 til 2022

Skattereform 2012 Indfasningsforløb for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt topskattegrænsen

Provenuoversigter 15. april 2010

Stilleskruer i personbeskatningen (2010 provenutal)

Personbeskatning Provenumæssige konsekvenser af ændringer af centrale skattesatser og beløbsgrænser i indkomstbeskatningen

9. september 2009

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2009-2010

Beløbsgrænser Her finder du de gældende grænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskatten m.fl.

23. juni 2009

Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019

Forårspakke 2.0 2009 Samlet oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019 som følge af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

27. august 2008

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2008-2009

Beløbsgrænser Oversigt over beløbsgrænserne for personfradrag, mellemskattegrænse, topskattegrænse, kapitalpensionsfradrag m.fl.