Skatteministeriet

Befordringsfradrag

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Befordringsfradrag

8. januar 2020

Befordringsfradraget - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i befordringsfradraget siden indførelsen i 1985

9. september 2019

Befordringsfradrag 2018 og 2019

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2018-2019

13. maj 2019

Alt om transportfradrag

Befordringsfradrag Oversigtsside med links til alle relevante sider om befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse mv.

Aktuelle skattetal 23. april 2019

Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland

Befordringsfradrag Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland, hvor den gennemsnitlige pendlerafstand er størst. Sidste år fik danskerne befordringsfradrag for knap 18 mia. kr. svarende til en skattebesparelse på knap 5 mia. kr.

Pressemeddelelse 4. december 2014

10.000 flere pendlere får forhøjet deres befordringsfradrag

Befordringsfradrag Fra nytår bliver kredsen af yderkommuner, med forhøjet befordringsfradrag, udvidet fra 16 til 25. Tiltaget skal gøre det attraktivt for flere pendlere at blive boende i kommunerne, selvom de arbejder længere væk.

Pressemeddelelse 3. juli 2014

Næsten 10.000 flere pendlere i yderkommuner får glæde af forhøjet befordringsfradrag

Befordringsfradrag Med Vækstpakke 2014 udvides kredsen af kommuner, hvor borgerne kan få et forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25. Ambitionen er at fastholde pendlere i yderkommunerne.

Pressemeddelelse 11. december 2013

Skatteministeren forlænger pendleres transportfradrag

Befordringsfradrag Skatteminister Holger K. Nielsen retter nu op på en teknisk fejl fra den tidligere regerings tid. Pendlere i bestemte yd ...

1. august 2009

Befordringsfradrag i udkantskommuner i 2007 - 2018

Befordringsfradrag Danmarkskort, der viser de kommuner, hvor der kan opnås forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018. I forbindelse med Forårspakke 2.0 er ordningen forlænget med 5 år frem til 2018

Kommunal beskatning 13. januar 2004

Befordringsfradrag fordelt på kommuner 1990-2004

Befordringsfradrag Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).

Notat 17. november 2003

Fradrag for færgeudgifter

Befordringsfradrag Svar på spørgsmål 42 til Folketingets Skatteudvalg

Notat 9. oktober 2003

Befordringsfradrag i udkantsområderne forbedres - 2004-2006

Befordringsfradrag Information om regeringens forslag til forbedret befordringsfradrag i udkantskommuner

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - eksempler på virkningen (L 30, 2003/2004)

Befordringsfradrag Fire typeeksempler på skattebesparelsen ved regeringens forslag om forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner.

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner

Befordringsfradrag Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner som led i Regeringens regionale Vækststrategi.

Notat 2. maj 2003

Forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner - omfattede kommuner

Befordringsfradrag Oversigt over de 50 kommuner, der er omfattet af forslaget til forbedret befordringsfradrag