Skatteministeriet

Aktionærbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktionærbeskatning

1. september 2019

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Nyhed 12. juni 2017

Regeringen vil stoppe refusion af udbytteskat ved lov

Aktionærbeskatning Regeringen er klar med en ny model for udbyttebeskatning som følge af bl.a. den såkaldte udbyttesag. Fremover vil udbytte blive beskattet endeligt samtidig med, at det udbetales. Den nuværende praksis med refusion af udbytteskat stoppes helt.

Rapport 6. november 2015

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Aktionærbeskatning Analysen afklarer, om der er grundlag for at justere skattereglerne med henblik på at styrke danske institutters eksport af investeringsprodukter og konkurrencen på det danske marked.

Nyhed 6. november 2015

Ny analyse om beskatning af investeringsinstitutter

Aktionærbeskatning Skatteministeriet offentliggør i dag en ny analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og de personer, der investerer i aktier og obligationer via institutterne. Overordnet viser analysen, at reglerne virker efter hensigten.

Nyhed 5. december 2014

Analyse færdig til april

Aktionærbeskatning En efterspurgt analyse skal se på beskatningen af danske og udenlandske investeringsforeninger og deres investorer. Skatteministeren vil have analysen klar til april.

Nyhed 1. maj 2014

Morten Østergaard: Berørte borgeres sag skal kunne genoptages

SKAT Cirka 125.000 borgere, der har handlet med aktier i perioden 2010-2013, kan have forkerte aktieavancer i deres årsopgørelse. Skatteminister Morten Østergaard har bedt SKAT om en redegørelse i sagen. Han understreger, at de borgere, som kan have betalt for meget i skat af deres aktieavancer på grund af fejlen, skal have mulighed for at få genoptaget deres sag.

Pressemeddelelse 20. november 2013

Skattehul lukkes omgående med ny lovgivning

Aktionærbeskatning Regeringen lukker et skattehul, der har gjort det muligt for selskaber at gøre skattepligtige udbytter skattefri.

Skatteberegning 1. januar 2006

Aktiebeskatning - eksempler på de nye regler fra 2006

Aktionærbeskatning Spørgsmål og svar om de nye aktiebeskatningsregler belyst ved en række illustrative eksempler

Rapport 5. september 2000

Redegørelse om aktieavancebeskatning, betænkning nr. 1392, september 2000

Aktionærbeskatning Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven