Skatteministeriet

Afskrivninger

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Afskrivninger

7. januar 2019

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

Pressemeddelelse 17. december 2018

Ekstraordinær afskrivning af gældsposter – hvad er op og ned?

Afskrivninger Et stort antal danskere modtager i disse dage brev om, at Gældsstyrelsen har afskrevet gældsposter til det offentlige. Det har givet anledning til en række misforståelser om, hvorfor afskrivningen sker, hvad konsekvensen er, og hvilke principper, der ligger til grund for afskrivningerne.

Pressemeddelelse 5. oktober 2018

Regeringen kompenserer offentlige kreditorer for afskrevet gæld

Afskrivninger Regeringen er sammen med partierne bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelsen enige om at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer med ca. 620 mio. kr. Kompensationen sker som følge af afskrivningen af en del af borgernes gæld til det offentlige. De offentlige kreditorer skal ikke lide last af afskrivningen, siger skatteministeren.

1. november 2017

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2018

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld

Afskrivninger Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at afskrive en større mængde gældsposter som følge af problemerne med EFI. Afskrivninger af gæld er en kompliceret størrelse og skaber mange misforståelser i den offentlige debat. Her følger en guide til forståelse af begreber og beløb.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

Afskrivninger SKAT har ikke været i stand til at indfri de ambitioner, man havde, da gældsinddrivelsen blev flyttet til staten. Derfor tager skatteminister Karsten Lauritzen nu konsekvensen og opretter en ny gælds-styrelse med ca. 1.500 medarbejdere.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Afskrivninger Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.