Skatteministeriet

Afgiftssatser

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Afgiftssatser

Nyhed 10. februar 2020

Regeringen skaber mere lige konkurrencevilkår med ændret chokoladeafgiftslov

Afgiftssatser I dag skal der betales knap 26 kroner i afgift på en liter plantebase-ret kakaodrik, mens der skal betales 22 øre for en liter kakaodrik baseret på mælk. Med ny lovændring ligestilles de to typer kakao-drik afgiftsmæssigt.

Nyhed 18. oktober 2019

EU-Kommissionen: Fedtafgiften var ikke ulovlig statsstøtte

Afgiftssatser EU-Kommissionen har afgjort, at den danske afgift på mættet fedt i visse fødevarer ikke indeholdt ulovlig statsstøtte.

Pressemeddelelse 14. september 2019

Skatteminister: Organisationer skal kunne få godtgjort visse afgifter, når de donerer overskudsvarer til humanitære formål

Afgiftssatser Organisationer og foreninger, der anvender overskudsvarer til humanitære formål skal have mulighed for at få godtgjort visse afgifter. Det er en del af et lovforslag skatteminister Morten Bødskov genfremsætter, når Folketinget åbner igen.

Skatteøkonomisk analyse 3. maj 2019

Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien

Afgiftssatser Indtægterne fra tobaksafgifterne har udgjort en faldende andel af BNP de senere år. Det afspejler blandt andet, at der gennem en længere årrække har været en faldende tendens i tobaksforbruget, og at afgiften på cigaretter ikke er ændret siden 2014. Opdaterede beregninger fra Skatteministeriet viser, at moderate prisstigninger på 3-4 kr. for en pakke cigaretter kan have en positiv effekt på både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Omvendt kan prisstigninger, som rækker væsentligt ud over 10 kr., være forbundet med et samfundsøkonomisk tab.

Pressemeddelelse 3. maj 2019

Meget høje cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien

Afgiftssatser Markant højere cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Det viser en ny Skatteøkonomisk Analyse fra Skatteministeriet.

Aktuelle skattetal 9. april 2019

Skatter og afgifter for turismeerhverv er lempet med ca. 350 mio. kr.

Afgiftssatser Siden juni 2015 er en række skatter og afgifter målrettet turismen blevet sænket. Lempelserne har forbedret turismeerhvervets vækstmuligheder og skønnes samlet set at udgøre ca. 350 mio. kr. i 2025.

Pressemeddelelse 14. marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti sikrer ro om bilafgifterne

Afgiftssatser Den nye WLTP-metode til udregning af bilers brændstofforbrug har den seneste tid skabt usikkerhed om bilafgifterne. Det skal ikke være dyrere for danskerne at købe biler. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forlænge den nuværende overgangsordning til udgangen af 2020 for at sikre ro om bilafgifterne og tryghed om beskatningen for nye bilkøbere.

Aktuelle skattetal 19. februar 2019

Siden juni 2015 er 116 afgiftssatser enten afskaffet eller lempet

Afgiftssatser Den førte skattepolitik siden regeringsskiftet i juni 2015 vil, når alle de aftalte lempelser er gennemført, indebære, at 70 afgiftssatser(netto) afskaffes, mens yderligere 46 afgiftssatser (netto) lempes. Dermed vil i alt 116 afgiftssatser enten blive afskaffet eller lempet.

Pressemeddelelse 14. februar 2019

Skattepolitikken har siden 2015 medført 116 lempelser af afgifter og afgiftssatser

Afgiftssatser Den førte skattepolitik i perioden 2015-2018 har medført lempelser på i alt 116 afgiftssatser. Hele 70 afgiftssatser afskaffes helt. Det var på tide, at der blev sat politisk fokus på danskernes høje afgiftsbetaling, mener skatteministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Politisk udspil 2. februar 2018

Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.

Pressemeddelelse 2. februar 2018

Ny aftale sikrer skatte- og afgiftslempelser for 220 mio. kr. ekstra i år

Afgiftssatser En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj får en lavere elregning. Samtidig kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling. En glædelig håndsrækning, der gør det billigere at være dansker i 2018, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ministerindlæg 13. januar 2016

Nyt år – nu bliver det billigere at være dansker

SKAT Skatteminister Karsten Lauritzen slår i dette indlæg, bragt 13. januar i Jyllands-Posten, fast, at han vil arbejde hårdt for at indfri regeringens ambition om at gøre det billigere at være dansker.

Nyhed 11. marts 2015

Fejlberegning af vægtafgift på campingvogne og gamle biler

Afgiftssatser Fejl i indeksreguleringen af vægtafgift betyder, at ejerne af gamle biler og campingvogne skal have penge tilbage fra SKAT.

Nyhed 29. oktober 2014

Forhøjelsen af afgiften på cigarillos gøres lempelig

Sundhed Afgiften på cigarillos skal stige, så salgsprisen svarer til niveauet for cigaretter. Prisforhøjelsen skal have en præventiv effekt for at undgå mange nye rygere. Men den fulde afgiftsforhøjelse bliver først en realitet i 2016.