Skatteministeriet
Vandkant

Systemmodernisering og udskiftning af it-systemer i skatteforvaltningen

Regeringen har sammen med alle Folketingets øvrige partier indgået en aftale om at påbegynde forberedelsen af udskiftning og modernisering af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Udskiftningen af it-systemerne er afgørende for skatteforvaltningens daglige drift.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Systemmodernisering og udskiftning af it-systemer i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark. En af forudsætningerne for en effektiv og moderne skatteforvaltning er velfungerende it-systemer, da de er afgørende for opkrævningen af skatter og afgifter, tilliden til skattevæsenet og finansieringen af de offentlige udgifter.

Den digitale understøttelse af Skatteforvaltningen

Danmarks skatteforvaltning har længe været en digital frontløber. Allerede i 1970’erne blev de første digitale løsninger taget i brug ved automatiseringen af kildeskatten, og i 1995 lancerede SKAT internetløsningen TastSelv, der skulle bidrage til at minimere manuelt og rutinepræget indtastningsarbejde og derved frigøre betydelige ressourcer til nye opgaver som f.eks. analyse, kontrol og serviceudvikling.

I dag er opgaven med at sikre tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger til den samlede skatteforvaltning placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der er en styrelse under Skatteministeriet.

Udviklingen af tre implementeringsprogrammer var med til at sætte skub i systemmoderniseringen og udskiftningen af it-systemer i skatteforvaltningen. Implementeringscenter for ejendomsvurderinger (ICE), der blev oprettet i 2014 som det første af de tre implementeringscentre, har bl.a. til opgave at afklare juridiske forhold, videreudvikle beregningsmodeller for ejerboliger og modeller for beregning af grundværdier samt udvikling af it-system til understøttelse af ejendomsvurdering.

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) blev oprettet i 2015 og har ansvaret for udvikling af en ny organisation og ny it-understøttelse og lovændringer på inddrivelsesområdet. Implementeringscenter for Told (ICT) blev etableret i 2016 med det formål at oprette nye systemer til understøttelse af implementeringen af EU’s nye toldkodeks.

Skatteforvaltningens legacy-it-systemer

Skatteforvaltningen har i dag omkring 70 såkaldte legacy-systemer i sin systemportefølje, der er udviklet i perioden fra 1970’erne og frem til 2000.

Legacy-it-systemerne understøtter centrale dele af skatteopkrævningsopgaven og bidrager til opkrævningen af i størrelsesordenen 800 mia. kr. årligt. Det drejer sig fx om de it-systemer, der håndterer forskuds- og årsopgørelsen. Et tværministerielt ekspertudvalg har i løbet af 2017 og 2018 analyseret legacy-it-systemerne og konstateret, at de er stabile i den daglige drift, men at der er betydelige udfordringer.

På den baggrund indgik regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF i december 2018 en aftale om at påbegynde forberedelsen af moderniseringen og udskiftningen af disse systemer.

Systemmoderniseringen og -udskiftningen planlægges organiseret og tilrettelagt i overensstemmelse med det tværministerielle ekspertudvalgs anbefalinger. Det betyder blandt andet, at transformationen indledningsvist planlægges påbegyndt for de systemer, som har færrest og mindst komplekse bindinger til andre systemer, mens der sideløbende opbygges den nødvendige forståelse af og kapacitet til at levetidsforlænge og senere modernisere de mere komplekse it-systemer.

I aftale om finansloven for 2019 er der afsat 612 mio. kr. i perioden 2019-22 til at påbegynde opbygningen af organisatorisk kapacitet i skatteforvaltningen til at håndtere udfordringerne med legacy-systemerne. Opgaven forventes samlet set at skulle løbe over de næste 15 år og forventes at koste et tocifret milliardbeløb.

Du kan finde aftaleteksten her

Pressemeddelelse 11. december 2018

Bred opbakning til at udskifte gamle it-systemer i skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen 2021 Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF om at påbegynde forberedelsen af udskiftningen af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Opgaven forventes at skulle løbe over de næste 15 år og vil koste et to cifret milliardbeløb. Det er rettidig omhu, at vi får taget hul på udskiftningen af de gamle systemer, siger skatteministeren.

Pressemeddelelse 30. august 2018

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Den nye skatteforvaltning Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Pressemeddelelse 16. september 2016

Dansk it-virksomhed vinder udbud om første fase af nyt inddrivelsessystem

Departementet Den danske virksomhed Netcompany har vundet udbuddet om at bygge første fase af det nye system for inddrivelse af offentlige restancer. For skatteminister Karsten Lauritzen er det et vigtigt skridt at investere i it, der virker.

Pressemeddelelse 14. september 2016

Skatteministeriet stævner leverandørerne bag EFI

SKAT It-systemet Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) slog fejl og blev lukket ned i september 2015. Skatteministeriet går nu rettens vej for at få fastslået, at leverandørerne har et ansvar for de store økonomiske tab. Leverandørerne stævnes derfor for knap 700 mio. kr.

Politisk udspil 26. august 2016

Et nyt skattevæsen – Ny organisering, flere medarbejdere og velfungerende it

Skatteadministration Regeringen vil investere omkring syv milliarder kroner i det danske skattevæsen frem mod 2020. Den massive ressourcetilførsel skal både gå til et betragteligt antal nye medarbejdere og en helt ny og moderne it-infrastruktur, som skal geare det danske skattevæsen til at løfte kerneopgaverne, som de ser ud i det 21. århundrede.

Nyhed 23. februar 2015

Konsulenthuset Accenture skal forestå grundig gennemgang af it-systemet EFI

SKAT Skatteministeren bestilte i december en grundig gennemgang af det digitale IT-system EFI. Skatteministeriet har på den baggrund indgået en aftale med det globale it-konsulentfirma Accenture, som skal bidrage til at løse udfordringerne med EFI.

Pressemeddelelse 21. januar 2015

Skatteministeriet anerkender kritisk redegørelse om systemmodernisering

SKAT Rigsrevisionen konkluderer, at SKAT ikke har haft godt nok styr på tilrettelæggelsen af sin systemmodernisering. På den baggrund ændrer SKAT styringen af store IT-projekter.

Pressemeddelelse 17. december 2014

Skatteminister bestiller grundig gennemgang af IT-system

SKAT Rigsrevisionen har i dag udtrykt kritik af SKATs inddrivelse af offentlige restancer, fordi it-systemet EFI endnu ikke fungerer. Skatteministeren er enig i de problemstillinger, Rigsrevisionen peger på. Skatteministeriet vil derfor foretage en grundig gennemgang af systemet med bistand fra eksterne eksperter for at få løst problemerne.