Skatteministeriet
Lastbil på bro

Skattereform 2012

SRSF-regeringen gennemførte i maj 2012 en skattereform, som fortsatte sporet fra de tidligere reformer med at sænke skatten på arbejde. 2012-skattereformen indebar en nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattereform 2012

De centrale skatteelementer i reformen fik virkning fra 2013, og der sker en gradvis indfasning af en række af elementerne frem til 2023.

Indhold

Skattenedsættelserne bestod af:

 • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022 og en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022
 • Indførelse af et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere på 6,25 pct., dog højst 20.000 kr.
 • En forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat med 57.900 kr. til 467.000 kr. i 2022.

Skattenedsættelserne blev finansieret gennem følgende initiativer:

 • En besparelse på forsvarets område på 2,7 mia. kr.
 • En reduktion af Danmarks EU-bidrag på 1 mia. kr. fra 2014
 • Regulering af en række afgifter, så de fremover følger prisudviklingen.
 • Afdæmpet regulering af overførselsindkomster i perioden 2016-23
 • Aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster
 • Begrænsning af social dumping
 • Skærpelse af reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske indkomst
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil
 • Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer

Skattereformen indeholdt desuden en afskaffelse af den såkaldte "iværksætterskat" fra 2009 på selskabers aktieavancer (dvs. kursgevinster) af unoterede porteføljeaktier. For at finansiere afskaffelsen af "iværksætterskatten" blev beskatningen af banker og andre finansielle institutioner øget gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften.

Med det formål at sikre den sociale balance i skattereformen blev parterne enige om, at:

 • Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes med 4.500 kr. årligt.
 • Førtidspensionister på den gamle førtidspensionsordning får mulighed for frivilligt at overgå til reglerne for den ny førtidspensionsordning.
 • Pensionstillægget til folkepensionister forhøjes med 750 kr. årligt (i 2013-niveau).

Reformen indeholdt et omfattende kompleks af ændringer af indkomstbeskatningen og på afgiftsområdet.

Læs mere om 2012-skattereformen her

Skatteøkonomisk analyse 21. marts 2016

Reformer virker: Det er blevet mere attraktivt at komme i arbejde

Personbeskatning Den økonomiske tilskyndelse til at tage et arbejde stiger. Det er særligt ændringer i skattereglerne, der gør det mere attraktivt at arbejde. Det viser en ny analyse fra Skatteministeriet af udviklingen i de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Aktuelle skattetal 1. oktober 2014

Skattereform fritager 14.500 danskere fra topskat

Beløbsgrænser I 2015 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat, med 10.100 kr. Det skyldes blandt andet skattereformen fra 2012. Skattereformen undtager alene i 2015 op til 14.500 danskere fra at betale topskat.

Nyhed 4. december 2013

Skatteændringer i finansloven for 2014

Finanslov Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i sidste uge en aftale om finansloven for 2014. Som en del af ...

Aktuelle skattetal 7. oktober 2013

Omlægning af kapitalpensioner nedbringer den offentlige gæld

Skattereform 2012 Danskernes omlægning af kapitalpensioner har på nuværende tidspunkt givet knap 16 mia. kr. til statskassen. Størstedelen af pengene går til at nedbringe den offentlige gæld.

Nyhed 7. oktober 2013

Omlægning af kapitalpensioner nedbringer den offentlige gæld

Pensionsbeskatning Danskernes omlægning af kapitalpensioner har på nuværende tidspunkt givet knap 16 mia. kr. til statskassen. Størstedelen ...

Aktuelle skattetal 9. september 2013

Færre danskere skal betale topskat

Skattereform 2012 Færre danskere skal fremover betale topskat. I 2014 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 28.100 kr. fra 421.000 kr. i 2013 til 449.100 kr. i 2014. Det betyder, at antallet fra danskere, som betaler topskat, falder fra 720.000 i 2012 til ca. 500.000 i 2014.

Aktuelle skattetal 9. september 2013

Enlige forsørgere får op til 3.100 kr. mere i hånden

Personbeskatning Næste år vil enlige forsørgere i Danmark få 10.100 kr. mere i beskæftigelsesfradrag i forhold til i år. Det svarer til en forøget skattebesparelse på knap 3.100 kr. årligt eller ca. 260 kr. om måneden i forhold til 2013.

Nyhed 9. september 2013

Færre danskere skal betale topskat

Personbeskatning Færre danskere skal fremover betale topskat. I 2014 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 28.100 kr. f ...

Nyhed 9. september 2013

Enlige forsørgere får op til 3.100 kr. mere i hånden

Personbeskatning SKATTEREFORM: Næste år vil enlige forsørgere i Danmark få 10.100 kr. mere i beskæftigelsesfradrag i forhold til i år. De ...

13. september 2012

Fakta: Skattereform 2012

Skattereform 2012 Her kan du læse om skattereformen fra 2012.

13. september 2012

Skattereform 2012 - indfasning af beløbsgrænserne i 2013 til 2022

Skattereform 2012 Indfasningsforløb for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt topskattegrænsen

Publikation 29. maj 2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Skattereform 2012 Regeringen - Maj 2012

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden