Skatteministeriet
Husholdningsøkonomi

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Information om loven om skattenedslag til seniorer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Målet med skattenedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

Ordningen vil blive vurderet i 2010 bl.a. i forhold til presset på arbejdsmarkedet til den tid. Eventuelle ændringer i ordningen som aftaleparterne i den forbindelse bliver enige om, vil ikke påvirke vilkårene for de personer der fylder 60 år i perioden 2006 til 2010.

Her har du mulighed for at få mere information om forslaget til den nye lov om skattenedslag til seniorer.

For yderligere detaljer om skattenedslaget henvises til lov nr. 473 af 17. juni 2008

På særskilte sider er vist en række konkrete eksempler på lovens regler. Det fremgår dels, hvorledes personerne optjener ret til tilbagebetalingsbeløbet fra det 60. år til det 64. år, dels hvorledes der optjenes ret til udbetaling af beløbet i det 64. år og 65. år.

Eksempler på beregningen af skattenedslaget

Af illustrative årsager er alle tal i eksemplerne angivet i 2008-niveau.

 

Pressemeddelelse 26. maj 2018

Regeringen forlænger frist for at klage over skatterabat til seniorer

Seniornedslag Nogle ældre kan være ramt af forkerte indberetninger fra deres arbejdsgiver, så de ikke kan få en skatterabat. En kort klagefrist forhindrer, at fejlen rettes. Derfor får denne gruppe seniorer nu en ny mulighed for at klage over afgørelsen. Kun rimeligt, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag?

Seniornedslag Det drejer sig om de syv personårgange, der er født i 1946 til 1952

Notat 28. marts 2008

64 årige - Overordnede krav og betingelser for skattenedslag

Seniornedslag Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få et nedslag i skatten som 64 årig

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig?

Seniornedslag Der er et indkomstloft på gennemsnitligt 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst tjene for at opnå nedslag?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget, skal man fra det 60. år til og med det 64. år tjene mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau)

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget skal man som lønmodtager fra det 60. år til det 64. år, indbetale ATP bidrag med ”fuldtidssats” i minimum 90 pct. af perioden

Notat 28. marts 2008

64 årige - Gælder ordningen også for selvstændige?

Seniornedslag Ja. Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan også få skattenedslag

Notat 28. marts 2008

64 årige - En stor del af min indkomst er vederlag og honorarer

Seniornedslag Arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst i form af vederlag og honorarer medregnes også til indkomstgrundlaget

Notat 28. marts 2008

64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?

Seniornedslag Ja. Der gælder særlige krav til indkomsten i de to år, hvor man fylder 64 og 65 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?

Seniornedslag Det opgjorte skattenedslag på op til 100.000 kr. udbetales i de to indkomstår, hvor man fylder 64 år og 65 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver arbejdsløs?

Seniornedslag Hvis man som lønmodtager er fuldtidsbeskæftiget i mindst 90 pct. af tiden fra det 60. år til og med det 64. år mistes retten til skattenedslaget ikke

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver syg?

Seniornedslag I langt de fleste tilfælde ingenting

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvordan holder man øje med, om man opfylder betingelserne for skattenedslaget?

Seniornedslag Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil dels komme fra ATP, dels fra SKAT

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 1

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 1. Lønmodtager der opnår maksimalt skattenedslag

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 2

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 2. Lønmodtager med sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold i det 64. år

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 3

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 3. Lønmodtager med 5 måneders ledighed

Notat 28. marts 2008

64 årige - eksempel 4

Seniornedslag Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 4. Selvstændigt erhvervsdrivende der fylder 62 år i 2008. Det maksimalt opnåelige skattenedslag udgør 60.000 kr.