Skatteministeriet
Motorvej

Omlægning af bilafgifterne 2007

Eksempler mv. på virkningen af omlægningen af bilbeskatningen, april 2007

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Omlægning af bilafgifterne 2007

Med virkning fra den 25. april 2007 er der gennemført en omlægning af bilbeskatningen for at formindske CO2-udledningen. Det indebærer bl. a. ændringer af afgifterne for personbiler, varebiler og motorcykler.

Her har du mulighed for at få mere information om lovforslaget.

Hvis du netop har købt eller overvejer at købe en bil og gerne vil vide, om lovforslaget ændrer noget, kan du læse mere her:

Varebil

Personbil

Campingbil

Aktuelle skattetal 2. februar 2015

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Omlægning af bilafgifterne 2007 Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af konsekvenserne af bedre brændstoføkonomi, som Skatteministeriet har foretaget.

Notat 21. maj 2007

Bilpakken L 217 - ændringsforslag til omlægning af bilbeskatningen

Omlægning af bilafgifterne 2007 På baggrund af de forskellige høringssvar og øvrige henvendelser er forligskredsen - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - enige om at foretage tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag

Notat 26. april 2007

Overgangsordning for autocampere

Omlægning af bilafgifterne 2007 Der har været en del usikkerhed om virkningstidspunktet for de ændrede afgiftsregler vedrørende campingbiler

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis personbilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis varebilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften eller vægtafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg har netop købt en varebil, men ikke fået den endnu

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende ved købet af en varebil over 2 tons være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er skrevet den 25. april 2007 eller senere.

Notat 25. april 2007

Jeg overvejer at købe en personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres den 25. april 2007 eller senere

Notat 25. april 2007

Jeg overvejer at købe en varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er den 25. april 2007 eller senere

Notat 25. april 2007

Omlægning kort fortalt

Omlægning af bilafgifterne 2007 Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca. 175.000 tons CO2 årligt på sigt

Notat 25. april 2007

Omlægningen af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne 2007 Omlægningens elementer

Notat 25. april 2007

Ændringer for personbiler

Omlægning af bilafgifterne 2007 Eksempler på ændringer

Notat 25. april 2007

Ændringer for varebiler

Omlægning af bilafgifterne 2007 Eksempler på ændringer

Notat 25. april 2007

Jeg får indregistreret bil mellem 25. april 2007 og 15. juni 2007

Omlægning af bilafgifterne 2007 Biler der indregistreres i tidsrummet fra og med den 25. april 2007 og indtil den 15. juni 2007

Notat 24. april 2007

Jeg har netop købt en personbil, men ikke fået den endnu

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres før den 25. april 2007