Skatteministeriet
Vejarbejde

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004 - 2007 blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2003. Formålet var at gennemføre en skatteform, som sænkede skatten på arbejde.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007

Baggrund

Da VK-regeringen trådte til i november 2001 indførte man i regeringsgrundlaget et såkaldt skattestop. Skattestoppet betød, at ingen skatter eller afgifter måtte sættes op, hvad enten de var fastsat i procent eller kroner.

Læs mere om skattestoppet

I regeringsgrundlaget var regeringspartierne også blevet enige om, at der skulle gennemføres en skattereform, som sænkede skatten på arbejde for at øge gevinsten ved at være i beskæftigelse.

På den baggrund fremlagde regeringen d. 27. februar 2003 forslag til lavere skat på arbejdsindkomst.

Lavere skat på arbejdsindkomst

4. juni 2003 indgik regeringspartierne og Dansk Folkeparti en aftale, som sænkede skatten på arbejdsindkomst løbende fra 2004 til 2007. Forslaget skulle udmønte den del af regeringsgrundlaget, som omhandlede en øget økonomiske gevinst ved at være i arbejde.

Aftalen fortsatte sporene fra de tidligere reformer, hvor fokus var på at sænke skatten på arbejde. Til forskel fra de tidligere reformer indeholdt aftalen dog ikke stigninger i andre skatter eller afgifter, da skattestoppet skulle overholdes.

Indhold

Aftalen indeholdt:

  • Forhøjelse af mellemskattegrænsen med 12.000 kr. årligt i 2004-2007 eller i alt med 48.000 kr.
  • Indførelse af et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct., maks. 5.800 kr. stigende til 6.800 kr.
  • Udover nedsættelse af skatten på arbejde indeholdt skatteaftalen yderligere to elementer:
    • En mekanisme, der forhindrer staten i at opnå et øget afgiftsprovenu fra ekstraordinært stigende bilpriser.
    • Et rammebeløb på 1 mia. kr. til forbedringer for bl.a. folkepensionister med lav indkomst - "Ældrecheck" - samt andre initiativer på social- og sundhedsområdet.

 

Læs yderligere fakta om Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 her

5. november 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter

Lavere skat på arbejde 2004-07 Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 og 2007 fordelt på kommuner og amter

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens størrelse

Lavere skat på arbejde 2004-07 Skattenedsættelserne reducerer indkomstskatteprovenuet med 9,6 mia. kr. om året fra 2007, hvor skattenedsættelserne er fuldt gennemført.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens fordelingsprofil

Lavere skat på arbejde 2004-07 Eksempler på virkningerne for en række typiske indkomstniveauer.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens betydning for den enkelte borger

Lavere skat på arbejde 2004-07 Her gives to eksempler på, hvilken effekt skattenedsættelserne vil få på borgernes selvangivelser.

Notat 10. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst - skattenedsættelsens udformning

Lavere skat på arbejde 2004-07 Aftalen om skattenedsættelser består af to elementer – en forhøjelse af mellemskattegrænsen og indførelse af et beskæftigelsesfradrag.

4. juni 2003

Fakta: Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007

Lavere skat på arbejde 2004-07 Her kan du læse uddybende fakta om Lavere skat på arbejdsindkomst 2004 - 2007, som blev vedtaget af Folketinget 4. juni 2003.

Skat 29. april 2003

Aktuelle skattepolitiske initiativer april 2003

Lavere skat på arbejde 2004-07 Artiklen indeholder en kort omtale af de væsentligste aktuelle skattepolitiske initiativer.

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden