Skatteministeriet
Lagerarbejder

Lavere skat på arbejde 2008 og 2009

3. september 2007 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale, der sænkede skatten på arbejde i 2008 og 2009. Hensigten var at understøtte væksten og fremgangen i arbejdsudbuddet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lavere skat på arbejde 2008 og 2009

Baggrund

VK-regeringen blev genvalgt i februar 2005. I regeringsgrundlaget fremgik det, at regeringen ønskede yderligere reformer af skattesystemet med det formål gradvist at sænke skatten på arbejdsindkomst.

3. september 2007 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale, der sænkede skatten på arbejde i 2008 og 2009.

Hensigten var at understøtte væksten og fremgangen i arbejdsudbuddet. Dermed fortsatte linjen fra Lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004, som sænkede skatten på arbejde via indførelsen af beskæftigelsesfradraget og forhøjelse af mellemskattegrænsen. Hensigten var igen at øge den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse. Aftalen fulgte desuden sporet fra tidligere skattereformer i form af et yderligere skift fra skat på løn til grønne afgifter.

Indhold

Aftalen indeholdt:

 • Højere personfradrag og beskæftigelsesfradrag fra 2008:
  • En forhøjelse af personfradraget 500 kr. fra 40.500 kr. til 41.000 kr
  • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra 2,5 pct., maks. 7.700 kr. til 4,0 pct., maks. 12.300 kr.
 • Højere personfradrag, beskæftigelsesfradrag og mellemskattegrænse fra 2009:
  • Yderligere forhøjelse af personfradraget med 500 kr. 41.500 kr.
  • Yderligere forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct., maks. 13.100 kr
  • Mellemskattegrænsen forhøjedes ekstraordinært, så den fra og med 2009 svarede til topskattegrænsen.
 • Aftale om uændret antal topskatteydere (Der skulle evt. ske en ekstraregulering af topskattegrænsen fra 2010).
 • Indeksering af energiafgifterne fra og med 2008. Indekseringen betød, at afgifterne ikke falder realt fremover. Det kunne tillades inden for rammerne af skattestoppet, da det begrundes i hensynet til at nedbringe CO2-udslippet udenfor de kvoteregulerede sektorer.

 

Læs hele aftalen her

3. september 2007

Fakta: Lavere skat på arbejde 2008 og 2009

Lavere skat på arbejde 2008-09 Her kan du læse uddybende fakta om aftalen om Lavere skat på arbejde 2008 og 2009.

Notat 21. august 2007

Lavere skat på arbejde - prisindeksering af energiafgifter

Lavere skat på arbejde 2008-09 I aftalen om <i>Lavere skat på arbejde</i> foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden