Skatteministeriet
EU-flag

Genopretningspakken 2010

Som et led i genopretningen af dansk økonomi vedtog VK-regeringen og Dansk Folkeparti i juni 2010 den såkaldte Genopretningspakke.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Genopretningspakken 2010

Baggrund

Den 12. maj 2010 fremlagde EU-Kommissionen en rapport, der fastslog, at Danmark havde et uforholdsmæssigt stort underskud på de offentlige finanser og dermed ikke levede op til EU's såkaldte konvergenskrav.

Dermed blev Danmark omfattet af EU's underskudsprocedure og pålagt dels at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP inden en given frist og dels at gennemføre strukturelle budgetforbedringer af en given størrelsesorden.

På den baggrund fremlagde den daværende regering (Venstre og Konservative) et forslag til genopretning af dansk økonomi. Det resulterede i den såkaldte genopretningspakke, som blev vedtaget med stemmer fra Dansk Folkeparti i juni 2010.

Indhold

Genopretningspakken bestod af følgende skattepolitiske initiativer:

  • Nulregulering af beløbsgrænser 2011-2013
  • Udskydelse af forhøjelse af topskattegrænse fra 2011 til 2014
  • Et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger
  • Loft over børnechecken så den maksimalt kunne udgøre 35.000 kr. (Loftet er ophævet igen fra 2012)