Skatteministeriet
Mennesker på strøget

Forårspakken - fremrykning af Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004

Den 16. marts 2004 fremlagde den daværende VK-regeringen udspillet "Flere i beskæftigelse - lavere ledighed" - også kaldet Forårspakken.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forårspakken - fremrykning af Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004

Baggrund

Der var i begyndelsen af 2004 tegn på, at væksten ville tage til i Danmark, og at ledigheden ville falde frem mod 2005. Regeringen vurderede, at den grundlæggende sunde økonomi gav handlemuligheder i den økonomiske politik, og at disse muligheder skulle bruges til at fremrykke det spirende opsving.

Forårspakken indeholdt derfor en lang række initiativer, som skulle styrke beskæftigelsen og bidrage til det økonomiske opsving. Det primære element var en fremrykning af de allerede besluttede skattelettelser i "Lavere skat på arbejdsindkomst", så de fik fuld virkning allerede i 2004.

Indhold

Forårspakke 1.0 indeholdt:

  • Fremrykning af den tidligere besluttede nedsættelse af skatten på arbejde over fire år, så den fik fuld virkning fra 2004.
  • Suspension af indbetalingen på 1 pct. af indkomsten til Særlig Pensionsopsparing (SP-bidraget) i 2004 og 2005. Det vil sige, at der ikke skulle betales SP-bidrag i disse to år.
  • Fremrykning af udmøntningen af den resterende del af den tidligere afsatte social- og sundhedspulje til 2004. Herunder "ældrechecken" til folkepensionister uden indkomst ud over grundpensionen og tillægget. Den skulle indfases fra 2004 og frem til 2007. Også denne gennemførtes fuldt ud i 2004.
  • Der skete en fremrykning af boligbyggeri og offentlige investeringer på bl.a. trafik- og kulturområdet.
  • En samlet pakke af forslag om uddannelse og opkvalificering af ledige og beskæftigede for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og for at undgå, at ledigheden bed sig fast for dem, der havde svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Læs uddybende fakta om Forårspakken her

Skat 30. april 2004

Aktuelle skattepolitiske initiativer april 2004

Forårspakken 2004 Folketinget har netop vedtaget at rykke regeringens skattelettelser frem, så de får fuld virkning allerede fra 1. januar 2004. Læs om Forårspakken i artiklen i det nye nummer af tidsskriftet Skaτ

Kommunal beskatning 22. marts 2004

Forårspakken 2004 - Skattenedsættelsen fordelt på amter og kommuner

Forårspakken 2004 Virkningen af regeringens forslag om fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget fordelt på amter og kommuner

16. marts 2004

Fakta: Forårspakke 1.0

Forårspakken 2004 Her kan du læse uddybende faktar om fremrykning af Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 - også kaldet Forårspakken.

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for enlig faglært arbejder

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for funktionærægtepar i ejerbolig

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - eksempel for ægtepar i ejerbolig

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - eksempler på virkningen i 2004

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - lovforslaget om fremrykning af skattenedsættelsen

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - nye skattekort til danskerne

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse og suspension af SP-bidraget

Notat 16. marts 2004

Forårspakken - virkninger af fremrykningen

Forårspakken 2004 Fremrykket skattenedsættelse

5. november 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter

Lavere skat på arbejde 2004-07 Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 og 2007 fordelt på kommuner og amter

Forårspakken

Læs mere om Forårspakken i artiklen i det nye nummer af tidsskriftet Skaτ
Aktuelle skattepolitiske initiativer - Forårspakken

Suspension af SP

L 186 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Midlertidig suspension af bidraget til Særlig Pensionsopsparing). (Beskæftigelsesministeriets lovforslag)

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden