Skatteministeriet
Luftfoto

Fakta om skattesystemet

En af de fremmeste opgaver, som regeringens Skattekommission er blevet stillet, er at komme med forslag til, hvordan skatten på arbejde kan reduceres markant, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Det skal gøre det mere attraktivt for danskerne at arbejde mere.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fakta om skattesystemet

Regeringens Skattekommission har fået til opgave at udarbejde forslag til en samlet reform af det danske skattesystem. Her på siden finder du en lang række faktuelle oplysninger om det eksisterende skattesystem, samt om nogle af de mere konkrete krav til og bindinger på, hvad Skattekommission skal tage hensyn til i sin betænkning. Se  kommisoriet for Skattekommisionen her.

Det nedenstående er en samling af eksisterende materiale fra Skatteministeriet, samt links til andre myndigheder og institutioner. Siden er bygget op efter en række emner, som vil være centrale i forbindelse med gennemførelsen af en skattereform. Emnerne tager hver især udgangspunkt i det kommissorium, som blev besluttet ved nedsættelsen af Skattekommissionen i januar 2008. Kommissionen offentliggør sin betænkning til februar 2009. Du kan læse mere om Skattekommissionen her.

Skat på arbejde

En af de fremmeste opgaver, som regeringens Skattekommission er blevet stillet, er at komme med forslag til, hvordan skatten på arbejde kan reduceres markant, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Det skal gøre det mere attraktivt for danskerne at arbejde mere.

Under dette punkt kan du finde fakta om skatten på arbejde, samt om nogle af de muligheder og problemstillinger, Skattekommissionen skal tage hensyn til, når den skal komme med forslag vedrørende skatten på arbejde.

Skat og klima, energi og miljø

En anden vigtig opgave for Skattekommissionen er at komme med forslag, som medvirker til at fremme regeringens ambitioner på klima- og energiområdet ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde.

Skattesystemet indeholder allerede i dag en række grønne afgifter, miljøskatter og kvoteordninger, som har stor indvirkning på miljøet. Under dette punkt kan du blandt andet læse mere om disse ordninger, hvordan de virker, og hvor meget de indbringer.

Skattens fordelingsvirkninger

Indkomstskattesystemet er den væsentligste kilde til at udjævne ulighed, idet personer med høje indtægter bliver beskattet hårdere end personer med lave indtægter. Samtidig med, at der i kommissoriet for Skattekommissionen er lagt op til en markant forandring af det eksisterende skattesystem, skal kommissionens forslag være fordelingsmæssigt afbalanceret. Det betyder blandt andet, at der både skal tages hensyn til fordelingsvirkninger hen over et helt livsforløb og til samspillet mellem skat og sociale ydelser, når man for eksempel går fra overførselsindkomst til beskæftigelse.

Under dette punkt kan du finde mere information om fordelingsprofilen i skattesystemet, om progressionen i indkomstskatten samt om afgifters fordelingsmæssige virkninger.

Skatteministeriets hjemmeside

Det ovenstående er blot et lille udpluk af, hvad du kan finde på Skatteministeriets hjemmeside. Går du ind på hjemmesidens punkt om Skattetal, kan du finde stor mængde tal og statistiske oplysninger om skatte- og afgiftssystemet.