Skatteministeriet
Hustage

Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

Danske boligejere betaler to typer boligskat, ejendomsværdiskat og grundskyld. De beregnes på baggrund af de offentlige ejendomsvurderinger. I 2020 kommer der nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, og fra 2021 ændres reglerne for boligskatter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. Det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil give mere retvisende vurderinger.

I 2019 kommer der vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra starten af 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, vil automatisk få pengene tilbage. Man vil dog ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt skat af en for lav vurdering.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip. Det skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejeren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering.

De nye ejendomsvurderinger er baseret på bedre data om ejendommen og lokalområdet. Det omfatter bl.a. oplysninger om boligen og grundens størrelse, eventuelle renoveringer samt udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet. Ved mere specielle ejendomme suppleres de mange data af fx billedmateriale og eventuelt et besøg på ejendommen.

Ved vurderingen fastsættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse - uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom. Indtil de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2020, vil ejendomsskatterne være baseret på 2011-vurderingerne af ejerboliger, dog fratrukket en rabat.

Du kan læse mere om ejendomsvurderinger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Boligbeskatning

Fra 2021 ændres reglerne for boligskatterne. Ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille sænkes, der indføres en skatterabat til nuværende boligejere, og en indefrysningsordning betyder, at den enkelte boligejer kan få udskudt betalingen af stigninger i de samlede boligskatter frem til den dag, boligen sælges. På den måde sikres det, at den løbende skatteregning ikke stiger.

Der er tre former for ejendomsbeskatning:

  • Ejendomsværdiskatten, som er en skat til staten, der fortrinsvis opkræves af ejerboliger.
  • Den kommunale grundskyld, som opkræves af alle ejendomme.
  • Den kommunale dækningsafgift, som kommunerne kan - men ikke skal - opkræve af visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme.

Frem til 2021 gælder skattestoppet for ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningsregelen for grundskylden (det såkaldte skatteloft). Det betyder, at ejendomsværdiskatten er fastfrosset i kroner og øre, og at det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af, kun kan stige med 7 pct. om året. Derfor påvirker større stigninger i grundværdierne kun ejendomsskatten gradvist.

Et bredt flertal i Folketinget blev i maj 2017 enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler. Aftalen træder i kraft i 2021, og den indebærer en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille.

Hvis værdien af ens bolig – og dermed skatterne – stiger, bliver hele stigningen i boligskatten samtidig automatisk indefrosset. Det indefrosne beløb skal først betales, når man sælger boligen.

Samtidig indebærer de nye regler en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille. De lavere skattesatser betyder, at boligskatterne reduceres for 6 ud af 10 boliger.

For de resterende boliger indføres en ny skatterabat til nuværende boligejere. Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler. Fra 2021 bliver begge boligskatter samtidig låst fast til boligens værdi.

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Pressemøde om ejendomsvurderinger onsdag kl. 11.30

Ejendomsvurdering Skatteminister Holger K. Nielsen holder pressemøde i dag, onsdag den 9. oktober kl. 11.30, for at orientere om regeringe ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Tidligere Nykredit-direktør bliver formand for ekspertudvalg om ejendomsvurderinger

Råd og udvalg Et ekspertudvalg skal senest 1. juni 2014 komme med forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem, så boligejerne fra 2015 ...

Pressemeddelelse 7. oktober 2013

Kammeradvokatens udtalelse vedrørende SKATs ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering På baggrund af Rigsrevisionens kritik har regeringen bedt Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt forvaltningen af ejendomsvur ...

Pressemeddelelse 7. oktober 2013

SKATs forvaltning af ejendomsvurderingerne har ikke været ulovlig

Ejendomsvurdering De offentlige vurderinger af ejerboliger er blevet forvaltet inden for de gældende juridiske rammer og har dermed ikke v ...

Pressemeddelelse 30. september 2013

Holger K. Nielsen: Regeringen præsenterer en samlet model for ejendomsvurderingerne inden for få uger

Ejendomsvurdering Regeringen arbejder i disse uger på at lande en samlet model for de offentlige ejendomsvurderinger, som kan præsenteres ...

Pressemeddelelse 22. august 2013

Regeringen ser på mulighederne for at åbne klageadgang for ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Regeringen arbejder i disse dage på at finde en model, der betyder, at boligejere, der ikke er tilfredse med deres senes ...

Pressemeddelelse 21. august 2013

Skatteministeren undersøger spørgsmålet om genåbning af klageadgang

Ejendomsvurdering Skatteminister Holger K. Nielsen slår nu fast, at alle boligejere, som ikke er enig i den ejendomsvurdering, som SKAT fo ...

Pressemeddelelse 21. august 2013

Holger K. Nielsen: Nu skal vi have ryddet op efter VK’s ejendomsrod

Ejendomsvurdering Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Skatteministeren tager kritik ...

Rapport 20. august 1999

Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999

Ejendomsvurdering redegørelse fra ejendomsvurderingsudvalget