Skatteministeriet
Hustage

Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

Danske boligejere betaler to typer boligskat, ejendomsværdiskat og grundskyld. De beregnes på baggrund af de offentlige ejendomsvurderinger. I 2020 kommer der nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, og fra 2021 ændres reglerne for boligskatter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. Det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil give mere retvisende vurderinger.

I 2019 kommer der vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra starten af 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, vil automatisk få pengene tilbage. Man vil dog ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt skat af en for lav vurdering.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip. Det skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejeren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering.

De nye ejendomsvurderinger er baseret på bedre data om ejendommen og lokalområdet. Det omfatter bl.a. oplysninger om boligen og grundens størrelse, eventuelle renoveringer samt udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet. Ved mere specielle ejendomme suppleres de mange data af fx billedmateriale og eventuelt et besøg på ejendommen.

Ved vurderingen fastsættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse - uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom. Indtil de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2020, vil ejendomsskatterne være baseret på 2011-vurderingerne af ejerboliger, dog fratrukket en rabat.

Du kan læse mere om ejendomsvurderinger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Boligbeskatning

Fra 2021 ændres reglerne for boligskatterne. Ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille sænkes, der indføres en skatterabat til nuværende boligejere, og en indefrysningsordning betyder, at den enkelte boligejer kan få udskudt betalingen af stigninger i de samlede boligskatter frem til den dag, boligen sælges. På den måde sikres det, at den løbende skatteregning ikke stiger.

Der er tre former for ejendomsbeskatning:

  • Ejendomsværdiskatten, som er en skat til staten, der fortrinsvis opkræves af ejerboliger.
  • Den kommunale grundskyld, som opkræves af alle ejendomme.
  • Den kommunale dækningsafgift, som kommunerne kan - men ikke skal - opkræve af visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme.

Frem til 2021 gælder skattestoppet for ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningsregelen for grundskylden (det såkaldte skatteloft). Det betyder, at ejendomsværdiskatten er fastfrosset i kroner og øre, og at det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af, kun kan stige med 7 pct. om året. Derfor påvirker større stigninger i grundværdierne kun ejendomsskatten gradvist.

Et bredt flertal i Folketinget blev i maj 2017 enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler. Aftalen træder i kraft i 2021, og den indebærer en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille.

Hvis værdien af ens bolig – og dermed skatterne – stiger, bliver hele stigningen i boligskatten samtidig automatisk indefrosset. Det indefrosne beløb skal først betales, når man sælger boligen.

Samtidig indebærer de nye regler en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille. De lavere skattesatser betyder, at boligskatterne reduceres for 6 ud af 10 boliger.

For de resterende boliger indføres en ny skatterabat til nuværende boligejere. Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler. Fra 2021 bliver begge boligskatter samtidig låst fast til boligens værdi.

Nyhed 19. november 2014

Ejendomsvurderingerne bliver fastholdt på 2011-niveau

Ejendomsvurdering Skatteministeriet skal bruge tid til at udvikle et nyt og mere træfsikkert system til ejendomsvurderinger. Derfor fastfryses vurderingerne fra 2011 frem til 2017 men med 2,5 procent rabat. De billigste boliger får en ekstra rabat på 2,5 procent.

Nyhed 13. november 2014

Urigtige oplysninger om klageadgang i Politiken

Ejendomsvurdering Det er ikke korrekt, som det fremgår i dagens udgave af Politiken, at regeringen lægger op til at begrænse klageadgangen ved de fremtidige ejendomsvurderinger til kun at kunne klage over objektive fejl.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Nyt ejendomsvurderingscenter skal arbejde videre med anbefalinger fra ekspertudvalg

Ejendomsvurdering Boligejerne skal have nyt et ejendomsvurderingssystem. For at nå i mål med opgaven er regeringen klar med et nyt ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Danskerne skal have gennemsigtige og gennemskuelige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Regeringen er klar til at parkere SKATs model for ejendomsvurderinger og i stedet arbejde videre med Engberg-udvalgets prototype for ejerboliger og principperne for et mere åbent og gennemsigtigt klagesystem. Træfsikkerheden i prototypen skal imidlertid forbedres, og systematisk overvurdering af billige ejendomme skal løses, inden danskerne kan få nye vurderinger. I mellemtiden skal boligejerne have rabat på vurderingerne.

Pressemeddelelse 11. september 2014

Pressemøde om Ekspertudvalgs rapport

Ejendomsvurdering Skatteminister Benny Engelbrecht giver sin og regeringens kommentar til Ekspertudvalgs rapport om Forbedring af ejendomsvurderingen og arbejdet med at skabe tillid til ejendomsvurderingerne i dag klokken 13.30.

Pressemeddelelse 29. august 2014

Pressemøde: Ekspertudvalget om ejendomsvurdering offentliggør sin rapport den 11. september

Ejendomsvurdering Ekspertudvalget om ejendomsvurdering afholder pressemøde torsdag den 11. september 2014 på Nationalmuseet.

Pressemeddelelse 16. august 2014

Regeringen vil have ryddet op i skatteklagesager

Ejendomsbeskatning SKAT har igennem en årrække stået over for en større sagspukkel vedrørende genoptagelse af sager om såkaldte fradrag for grundforbedringer. Nu prioriterer regeringen 425 mio. kr. til at komme til bunds i sagerne.

Pressemeddelelse 28. maj 2014

Ekspertudvalget om ejendomsvurderinger får forlænget arbejdsperioden

Ejendomsvurdering Regeringen nedsatte i oktober 2013 et uafhængigt ekspertudvalg, der inden 1. juni 2014 skulle komme med anbefalinger, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingen. Efter aftale med regeringen forlænges arbejdsperioden, og udvalgets rapport forventes offentliggjort i starten af september.

Pressemeddelelse 20. februar 2014

Arbejdet med en ny og bedre vurderingsordning fortsætter

Ejendomsvurdering Statsrevisorerne har i dag afgivet bemærkninger til opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at skatteministeren har iværksat et større arbejde med at forbedre ejendomsvurderingernes kvalitet og træfsikkerhed. Skatteministeren er enig i, at kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger skal være bedre.

Ministerindlæg 20. februar 2014

Boligejerne har ret til fair behandling

Ankenævn I sidste uge fik vi alle kendskab til en højst uhensigtsmæssig praksis hos et af vurderingsankenævnene. Hvis der er enkelte sager, der ikke håndteres efter bogen - hvilket der tilsyneladende er tale om - er det vigtigt at få rettet op, skriver Skatteminister Morten Østergaard i et indlæg i Berlingske.

Nyhed 16. februar 2014

Morten Østergaard: Min væsentligste opgave er et nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Skatteminister Morten Østergaard fortæller i et interview i Politiken i dag om det, han mener, er den vigtigste opgave for ham det kommende år, nemlig at få genskabt tilliden til ejendomsvurderingssystemet.

Ministerindlæg 20. januar 2014

Misvisende konklusioner om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Der er for tiden mange historier i medierne om de offentlige ejendomsvurderinger. Desværre er der tilfælde, hvor historierne er misvisende. Debatindlæg i Dagbladet Struer og Dagbladet Holstebro 21. januar 2014.

Pressemeddelelse 6. januar 2014

Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Ejendomsvurdering Skatteministeren har torsdag svaret Statsrevisorerne på den kritik, Rigsrevisionen har rettet af de offentlige ejendomsvurderinger. Ministeren er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 18. november 2013

Regeringen giver nedslag i ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014. Som en del ...

Ministerindlæg 18. november 2013

Venstre svigter boligejerne

Ejendomsvurdering "Fire forskellige venstreskatteministre har haft ansvaret for ejendomsområdet i 10 år uden at lave en ejendomsvurderings ...

Pressemeddelelse 14. november 2013

Venstre løber fra ansvaret

Ejendomsvurdering Venstre vil ikke være med til at rydde op i de problemer, som partiet selv har skabt. I stedet for at tage ansvar for en ...

Ministerindlæg 29. oktober 2013

Lad os få en sober debat om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering "Jeg er enig med de kritikere, der har sagt, at kvaliteten af vurderingerne de seneste mange år ikke har været god nok. ...

Ministerindlæg 15. oktober 2013

Vi må starte helt forfra

Ejendomsvurdering Rigsrevisionen har en pointe i, at opgaven med ejendomsvurderingerne ikke har været løftet godt nok under den tidligere ...

Politisk udspil 9. oktober 2013

Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Danskerne skal have et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...