Skatteministeriet
Hustage

Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

Danske boligejere betaler to typer boligskat, ejendomsværdiskat og grundskyld. De beregnes på baggrund af de offentlige ejendomsvurderinger. I 2020 kommer der nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, og fra 2021 ændres reglerne for boligskatter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. Det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil give mere retvisende vurderinger.

I 2019 kommer der vejledende vurderinger, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes i etaper fra starten af 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, vil automatisk få pengene tilbage. Man vil dog ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt skat af en for lav vurdering.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip. Det skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejeren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering.

De nye ejendomsvurderinger er baseret på bedre data om ejendommen og lokalområdet. Det omfatter bl.a. oplysninger om boligen og grundens størrelse, eventuelle renoveringer samt udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet. Ved mere specielle ejendomme suppleres de mange data af fx billedmateriale og eventuelt et besøg på ejendommen.

Ved vurderingen fastsættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse - uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom. Indtil de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2020, vil ejendomsskatterne være baseret på 2011-vurderingerne af ejerboliger, dog fratrukket en rabat.

Du kan læse mere om ejendomsvurderinger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Boligbeskatning

Fra 2021 ændres reglerne for boligskatterne. Ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille sænkes, der indføres en skatterabat til nuværende boligejere, og en indefrysningsordning betyder, at den enkelte boligejer kan få udskudt betalingen af stigninger i de samlede boligskatter frem til den dag, boligen sælges. På den måde sikres det, at den løbende skatteregning ikke stiger.

Der er tre former for ejendomsbeskatning:

  • Ejendomsværdiskatten, som er en skat til staten, der fortrinsvis opkræves af ejerboliger.
  • Den kommunale grundskyld, som opkræves af alle ejendomme.
  • Den kommunale dækningsafgift, som kommunerne kan - men ikke skal - opkræve af visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme.

Frem til 2021 gælder skattestoppet for ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningsregelen for grundskylden (det såkaldte skatteloft). Det betyder, at ejendomsværdiskatten er fastfrosset i kroner og øre, og at det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af, kun kan stige med 7 pct. om året. Derfor påvirker større stigninger i grundværdierne kun ejendomsskatten gradvist.

Et bredt flertal i Folketinget blev i maj 2017 enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler. Aftalen træder i kraft i 2021, og den indebærer en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille.

Hvis værdien af ens bolig – og dermed skatterne – stiger, bliver hele stigningen i boligskatten samtidig automatisk indefrosset. Det indefrosne beløb skal først betales, når man sælger boligen.

Samtidig indebærer de nye regler en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille. De lavere skattesatser betyder, at boligskatterne reduceres for 6 ud af 10 boliger.

For de resterende boliger indføres en ny skatterabat til nuværende boligejere. Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler. Fra 2021 bliver begge boligskatter samtidig låst fast til boligens værdi.

Pressemeddelelse 3. maj 2019

De sidste sten ryddes af vejen, inden de nye ejendomsvurderinger udsendes

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet tilbagebetaling til ejendomsejere, der er blevet fejlopkrævet grundskyld samt den såkaldte nulskattesag med forligskredsen. Ministeren ønsker, at der arbejdes videre med modeller for ændring af genoptagelsesreglerne.

Pressemeddelelse 3. april 2019

Samlet investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Det samlede investeringsbehov til udviklingen af det nye it-system til vurdering af 2,2 mio. ejendomme er nu helt på plads. Det fremgår af et aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen i dag har oversendt til Folketingets Finansudvalg.

Pressemeddelelse 14. marts 2019

Skatteminister: Boligejerne skal ikke lide under 10 års systemfejl

Ejendomsvurdering Inden det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2. halvår 2019, skal en række gamle problemer ryddes af vejen. Karsten Lauritzen har i dag drøftet den såkaldte 0-skatteproblematik med forligskredsen. Ministeren kalder sagen for et alvorligt svigt af de berørte boligejere og afviser 10 års efteropkrævning, som Kammeradvokaten er kommet frem til.

Ministerindlæg 11. februar 2019

Er der håb for morgenkaffen?

Ejendomsvurdering Der er brug for at få nuancer og proportioner ind i Politikens dækning af ejendomsvurderingssystemet. Det skriver skatteminister Karsten Lauritzen i et indlæg bragt i Politiken mandag den 11. februar.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

Udsendelse af de nye ejendomsvurderinger forlænges

Ejendomsvurdering Dialogen med boligejerne skal styrkes, og alle it-systemer og processer skal være gennemtestet. Derfor har skatteminister Karsten Lauritzen i dag orienteret forligskredsen bag de nye ejendomsvurderinger om, at perioden for udsendelse af de nye vurderinger forlænges. 80.000 boligejere vil få tilbud om nye vejledende vurderinger i 2019.

Pressemeddelelse 31. oktober 2018

Doorstep om status på ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen vil onsdag kl. 15.00 i Skatteministeriet orientere om status på arbejdet med de nye ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 9. maj 2018

Nye ejendomsvurderinger udsendes i etaper i løbet af 2019

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag orienteret forligspartierne bag de nye ejendomsvurderinger om, at der lægges op til at udsende de nye vurderinger i etaper. De første boligejere vil få deres vurdering i 2. kvartal 2019. Modellen har ikke betydning for de nye boligskatteregler, som helt efter planen træder i kraft i 2021.

1. november 2017

Vurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser i vurderingsloven

Pressemeddelelse 18. november 2016

Bredt flertal enige om nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Et bredt udsnit af Folketingets partier har netop indgået en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, som fra 2019 skal give mere retvisende vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Samtidig er der enighed om en tilbagebetalingsordning, så de boligejere, der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, får pengene tilbagebetalt. Det drejer sig om godt 700.000 ejerboliger – især uden for de store byer.

Nyhed 5. oktober 2016

Danskerne får nye og mere retvisende ejendomsvurderinger i 2019

Ejendomsvurdering Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger i Skatteministeriet har udviklet et helt nyt ejendomsvurderingssystem. Det vil give mere retvisende, ensartede og gennemskuelige vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Systemet bliver taget i brug, så danskerne kan få nye vurderinger i 2019.

Nyhed 5. oktober 2016

Det betyder regeringens udspil for danske boligejere

Ejendomsbeskatning Regeringen har i dag præsenteret udspillet ’Tryghed for boligejerne’. Se her, hvad udspillet betyder i de enkelte kommuner.

Pressemeddelelse 5. oktober 2016

Regeringen vil skabe tryghed for boligejerne

Ejendomsbeskatning I dag præsenterer regeringen udspillet Tryghed for boligejerne. Udspillet indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020. Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til at betale mere i boligskatter i 2021, end de ellers skulle have gjort.

Pressemeddelelse 4. oktober 2016

Indkaldelse til pressemøde om nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning

Ejendomsvurdering Skatteminister Karsten Lauritzen vil i morgen på et pressemøde præsentere regeringens udspil til nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning.

Nyhed 30. marts 2016

Bedre data skal give mere retvisende ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering Skatteministeriet oversendt et aktstykke til at gennemføre en række større dataprojekter til Finansudvalget. Et forbedret datagrundlag er helt centralt, hvis målet om mere retvisende ejendomsvurderinger skal indfries.

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Regeringen vil præsentere samlet løsning for ejendomsvurderinger i forbindelse med den kommende 2025-plan

Ejendomsvurdering Regeringen ønsker en samlet løsning for ejendomsvurderinger og ejendomsskatter i forbindelse med den kommende 2025-plan. Derfor skydes forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem til efteråret.

Pressemeddelelse 22. maj 2015

Ikke korrekt at SKAT laver vurderinger, Folketinget har aflyst

Ejendomsvurdering Politiken skriver i dag, at SKAT foretager vurderinger, som Folketinget har aflyst. Det er ikke korrekt.

Ministerindlæg 18. maj 2015

Ro om boligskatten, tak!

Ejendomsvurdering I dette debatindlæg advarer skatteminister Benny Engelbrecht mod at generalisere en relevant dækning af de offentlige vurderinger på baggrund af enkeltsager. Indlægget blev bragt i Politiken 17. maj 2015.

Nyhed 2. marts 2015

Uafhængige eksperter til udvikling af nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering To uafhængige eksperter skal yde faglig bistand og rådgivning til regeringens Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE). ICE har til opgave at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem.

Ministerindlæg 4. februar 2015

Replik til Politiken om grundskyld

Grundskyld Det er helt skævt at hævde, at grundværdierne er »fatamorganaer. Det er ikke tilfældigt, at en grund på Frederiksberg er mere værd end en grund på Lolland. Den forskel, mener regeringen selvfølgelig, skal afspejle sig i skattebetalingen.

Ministerindlæg 24. november 2014

JV vrøvler om klager

Ejendomsvurdering JydskeVestkysten hævder i en leder, at regeringen vil begrænse danskernes adgang til at klage over ejendomsvurderingerne. Skatteministeren slår fast, at den påstand er taget ud af det blå.