Publikation

Stabile selskabsskatteindtægter i Danmark til trods for lavere sats

Selskabsskatten i Danmark indbringer i dag stort set samme provenu (målt i procent af BNP) som for 20 år siden til trods for betydelige nedsættelser af selskabsskattesatsen. Det skal bl.a. ses i lyset af stigende indtjening hos virksomhederne og udvidelser af selskabsskattebasen. Nye tal viser samtidig, at virksomheder i Danmark har gode rammevilkår i form af en relativt lav effektiv selskabsbeskatning set i et internationalt perspektiv

Download
pdf (1,5 MB)