Publikation

Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien

Indtægterne fra tobaksafgifterne har udgjort en faldende andel af BNP de senere år. Det afspejler blandt andet, at der gennem en længere årrække har været en faldende tendens i tobaksforbruget, og at afgiften på cigaretter ikke er ændret siden 2014. Opdaterede beregninger fra Skatteministeriet viser, at moderate prisstigninger på 3-4 kr. for en pakke cigaretter kan have en positiv effekt på både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Omvendt kan prisstigninger, som rækker væsentligt ud over 10 kr., være forbundet med et samfundsøkonomisk tab

Download
pdf (2,0 MB)