Publikation

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Ny publikation fra Skatteministeriet viser, at skatten på arbejde er faldet i Danmark over en længere årrække for alle indkomstgrupper. Lavere skat på arbejde styrker den økonomiske tilskyndelse til at arbejde flere timer og til at være i beskæftigelse frem for at være på overførsel. Det øger isoleret set beskæftigelsen og den økonomiske velstand

Download
pdf (2,0 MB)