Publikation

Forbrugsskatter er omtrent fordelingsneutrale

En ny analyse fra Skatteministeriet sætter fokus på de såkaldte forbrugsskatter, dvs. moms og afgifter, der udgør knap en tredjedel af de samlede indtægter fra skatter og afgifter i Danmark. Analysen viser, at forbrugsskatterne udgør godt 23 pct. af husholdningernes forbrugsudgifter – stort set uafhængigt af indkomsten. Det betyder, at forbrugsskatterne er fordelingsmæssigt omtrent neutrale

Download
pdf (2,2 MB)