Publikation

Skatteøkonomisk Redegørelse 2021

I Skatteøkonomisk Redegørelse 2021 er det muligt at få en dybere indsigt i samspillet mellem skat og samfundsøkonomi. Formålet er at kaste lys over de mange afvejninger og hensyn, der gemmer sig bag beslutninger om at ændre på skatter og afgifter.

Download
pdf (42,2 MB)