Publikation

Skatten i Danmark i 2008

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med

Download
pdf (2,3 MB)

Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Såfremt denne lidt brede tekst ikke er uddybende nok, kan der henvises til Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk/ eller SKATs hjemmeside www.SKAT.dk).

Medmindre andet fremgår direkte, er alle tal, beløbsgrænser mv., dem der gælder i 2008. Er der behov for at finde tallene fra tidligere år kan de som oftest findes på hjemmesiderne.

ISBN: 978-87-90922-84-9