Publikation

Provenu og metode - regnemetoder i Skatteministeriet

Beskrivelse af metoderne for udarbejdelse af provenumæssige konsekvensberegninger i Skatteministeriet.

Download
pdf (698,1 KB)

I forbindelse med det lovforberedende arbejde udgør økonomiske konsekvensvurderinger af forslagene en central del af beslutningsgrundlaget til brug for den politiske prioritering af anvendelsen af samfundets ressourcer. Vurderingen bidrager til at indkredse, hvordan et givent politisk mål kan opnås på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.

Skatteministeriet har udarbejdet en samlet beskrivelse af sine regnemetoder til brug for økonomiske konsekvensvurderinger af lovgivning m.v. Den bygger på den interne vejledning, der konsekvent har været anvendt i en årrække ved udarbejdelsen af provenumæssige konsekvensvurderinger af forslag på skatte- og afgiftsområdet.

Provenu og metode tilstræber dels at sikre konsistens af beregningerne for forslagene på tværs af skatte- og afgiftsområdet, dels at sikre sammenlignelighed af konsekvensvurderingerne til forslag på andre ministeriers lovgivningsområder.

Interesserede, som ikke har kendskab til den anvendte økonomiske terminologi, og for hvem det kan være vanskeligt at forstå beskrivelsen af de provenumæssige konsekvenser af et lovforslag, har i Provenu og metode mulighed for at finde forklaringen og baggrunden for de begreber, der anvendes.