Publikation

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

I dag offentliggøres en rapport med en oversigt over skatteministeriets brug af Kammeradvokaten og udviklingen i omkostningerne hertil

Download
pdf (421,5 KB)

Rapporten viser, at omkostningerne ved brug af kammeradvokaten er steget fra 2010-2013. Det gælder både omkostningerne til retssager og til juridisk bistand. Der er flere forskellige forklaringer på dette. Eksempelvis er der sket en stigning i antallet af retssager, som Skatteministeriet er part, ligesom graden af kompleksitet i retssagerne er steget. Det giver selvsagt en naturlig stigning i antallet af udgifter til salærer til Kammeradvokaten, som fører disse sager for Skatteministeriet.