Publikation

Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel

Rapporten peger på en række konkrete tiltag til et styrket myndighedssamarbejde mod systematisk svindel og kriminalitet med moms og afgifter. Analysen er blevet udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af skattemyndighederne samt en række andre relevante offentlige myndigheder

Download
pdf (2,1 MB)