Publikation

BoligJobordningen - evaluering

BoligJobordningen udløb ved udgangen af 2014. Skatteministeriet igangsatte derfor i november 2014 en evaluering af ordningen. I den forbindelse har Skatteministeriet bedt konsulentfirmaet DAMVAD gennemføre en analyse, som skulle vurdere ordningens effekter blandt andet på arbejdsudbuddet og på sort arbejde

Download
pdf (6,8 MB)

Evalueringen af BoligJobordningen når bl.a. frem til følgende konklusioner:

  • Ordningen medførte større beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren mv., bl.a. i kraft af fremrykning af aktiviteter. Det understøttede økonomien i en periode med svag efterspørgsel.
  • Der er imidlertid ikke længere konjunkturpolitiske argumenter for ordningen.
  • Der er ikke fundet nogen signifikant effekt på arbejdsudbuddet.
  • Effekten på sort arbejde er begrænset.